Ειδήσεις

Απαγορεύεται για μια δεκαετία το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέσα στην αναρρυθμιστική λίμνη


Απαγορεύεται για μια δεκαετία το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέσα στην αναρρυθμιστική λίμνη του υδροηλεκτρικού σταθμού Ταυρωπού Τ.Κ. Μοσχάτου περιφέρειας του Δήμου Λ. Πλαστήρα και σε έκταση 145,0 στεμ. πέριξ αυτής και συγκεκριμένα άρχεται από γέφυρα (πλησίον οικισμού ΔΕΗ) του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μοσχάτου, ακολουθώντας το ρέμα Λιναριάς, με κατεύθυνση βόρεια προς τον αρχαιολογικό χώρο (Ναός Απόλλωνα) και από εκεί με κατεύθυνση
ανατολική ακολουθώντας το ρέμα Λιναριάς, φθάνει στη σμίξη του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Μοσχάτου, συνεχίζει προς τη διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Μητρόπολης-Πορτίτσας τον οποίο και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση με αγροδασικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό «Στρεβά» και από εκεί στο ηδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Ορίζεται δε ως εξής:

Ανατολικά: Επαρχιακός δρόμος Μητρόπολης-Πορτίτσας.
Δυτικά: Πέρας του αγροδασικού δρόμου προς οικισμό «Στρεβά»-νοητή γραμμή μέχρι τον οικισμό της ΔΕΗ.
Βόρεια: Ρέμα Λιναριάς.
Νότια: Επαρχιακός δρόμος Μητρόπολης-Πορτίτσας και αγροδασικός δρόμος προς οικισμό «Στρεβά».
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.996/1971 και την με αριθμό 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α «Περί μέτρων διαχείρησης της άγριας πτηνοπανίδας (ΦΕΚ 757/18-12-1985 Τ.Β.) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, η δε τήρησή της
ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ ́Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας και Ν. Σποράδων και σε κάθε φιλόνομο.

Προηγούμενο άρθρο Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ την Τρίτη στις 7.30μμ στο Εργατικό Κέντρο
Επόμενο άρθρο Στις 26/9 η Γ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Καρδιτσιωτών