Ειδήσεις

Απαγορεύεται η θήρα από το Δασαρχείο Καρδίτσας


Απαγορεύεται η θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρδίτσας κατά την κυνηγετική περίοδο 2021-2022 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη θήρας όπως παρακάτω:
· Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
· Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια της παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος.
· Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και διάρκειας.
Οι παραβάτες της παρούσας Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969, 996/1971 του Ν. 177/1975 και την υπ’ αριθμ 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Περί μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/18-12-1985 Τ.Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 ΚΥΑ Υπ. Οικ.-Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «για την διατήρηση της άγριας πτηνοπανίδας κλπ».
H ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2021-2022 και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας,
Αστυνομίας, Ζ ́ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν. Σποράδων, Κυνηγετικούς
Συλλόγους Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Προηγούμενο άρθρο Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας στην 13η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας