Ειδήσεις

Ασθένειες που προσβάλουν την πεπονιά θερμοκηπίου και την υπαίθρια


Αρκετές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τις πεπονιές τόσο τις υπαίθριες όσο και αυτές του θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά:

Πεπονιά υπαίθρια

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος σε καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στο νοµό Μαγνησίας αναµένεται και στους άλλους νοµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς.

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων. Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

 

Πεπονιά θερμοκηπίου

Ωϊδιο

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες:Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica.

∆ιαπιστώσεις: Εναρξη του ωίδίου στις πρώιµες καλλιέργειες µε πεπονιές στα θερµοκήπια του Νοµού Τρικάλων.

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα µικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λευκή εξάνθηση Αργότερα η εξάνθηση εµφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο µύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειµάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές µολύνσεις. Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο.

Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερµοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55- 75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την µετάδοσή του.

Καταπολέµηση: Ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασµού µετά 8-10 ηµέρες.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος σε καλλιέργειες µε πεπονιές θερµοκηπίου στο νοµό Τρικάλων.  Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Προηγούμενο άρθρο Διάκριση της ομάδας του ΑΚΕΘ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής & Καινοτομίας
Επόμενο άρθρο Τ. Τσιαπλές: Η δασοπροστασία-πυροπροστασία να αποτελέσουν απόλυτη προτεραιότητα για ΕΝΠΕ και Περιφέρειες