Ειδήσεις

Διαδικτυακό Συνέδριο για το Έργο Alga4Fuel&Aqua


Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εταίρος του Έργου με τίτλο Alga4Fuel&Aqua που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01580, σας προσκαλεί στο τελικό συνέδριο του έργου Alga4Fuel&Aqua το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 10:00.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει μια σειρά θεματικών ομιλιών στις οποίες θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα του έργου από τους εταίρους του Έργου και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Καθηγητή Νικόλαο Κατσούλα.

Προηγούμενο άρθρο Εκδήλωση στον Παλαμά για τις διατροφικές διαταραχές
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού την Πέμπτη 29/9