Ειδήσεις

Διακοπή κυκλοφορίας στους Αγίους Θεοδώρους στο πλαίσιο του έργου Δέλτα Καρδίτσας


Γίνεται γνωστή η διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε ανώνυμη οδό της Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, κατά το χρονικό διάστημα από 06:00΄ ώρα της Δευτέρας (20/09/2021) έως την 06:00΄ ώρα της Πέμπτης (23/09/2021) σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση σχέδιο.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ. Καρδίτσας.

Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το Τ.Τ. Καρδίτσας, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.  Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Τ.Τ. Καρδίτσας.

Προηγούμενο άρθρο Πόσοι παραβίασαν τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στη Θεσσαλία για την Τετάρτη 22/9