Ειδήσεις

Δημοπρατείται άμεσα το έργο κατασκευής πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας


Ένα μεγάλο έργο που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη και γενικότερα στο Δήμο Καρδίτσας δημοπρατεί άμεσα η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για το έργο αποκατάστασης των πεζοδρομίων κεντρικών οδών. Με βάση την εργολαβία, προβλέπεται να κατασκευαστούν πάνω από 20 χιλιόμετρα πεζοδρομίων εντός της αστικής ζώνης. Το έργο σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις, θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών καθώς και των οδηγών. Το έργο που δημοπρατείται είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.815.000 ευρώ.  Με αφορμή την επικείμενη δημοπράτηση ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος δήλωσε: «Δημοπρατείται άμεσα ένα πολύ μεγάλο έργο για το Δήμο Καρδίτσας. Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε μεγάλο μέρος της πόλης είναι επιτακτική ανάγκη. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίσαμε πιστώσεις 3,815 εκ. ευρώ. Είναι έργο που θα συνδυαστεί με τις ασφαλτοστρώσεις που επίσης προγραμματίζουμε ύψους 2,5 εκ ευρώ. Θα αποκτήσει έτσι η πόλη ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και ένα σύγχρονο δίκτυο πεζοδρομίων. Η Δημοτική αρχή έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι σχεδιάζει με βάση τις πραγματικές ανάγκες και υλοποιεί έργα που αλλάζουν συνολικά την εικόνα του Δήμου μας. Με όραμα μια πόλη που αξίζει να ζεις θέτουμε τις βάσεις για την Καρδίτσα του μέλλοντος» καταλήγει στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Στοιχεία για το έργο

Το τεχνικό αντικείμενο αφορά στην εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των ζημιών σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους και στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καρδίτσας.

Στα πεζοδρόμια απαιτείται αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης με πρόβλεψη οδεύσεων πεζών, ανακατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ, επαναφύτευση θάμνων και δένδρων και αποκατάσταση φρεατίων.

Το πεζοδρόμια που θα γίνουν παρεμβάσεις είναι συνολικού μήκους περί των 20 χλμ. Αναλυτικά:

Οδός Μήκος (μ) Παρατηρήσεις
Κουμουνδούρου 1260 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Καραϊσκάκη & Παπανδρέου 1700 Ανατολική πλευρά πεζοδρομίου
Ηρώων Πολυτεχνείου 700 Ανατολική πλευρά πεζοδρομίου
Μ. Αλεξάνδρου 680 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Πλαστήρα 550 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Δ. Λάππα 1020 Βόρεια πλευρά πεζοδρομίου
Παλαιολόγου 990 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Διάκου 910 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Καποδιστρίου & Γαρδικίου 1210 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Νικηταρά 800 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Μπλατσούκα 380 Βόρεια πλευρά πεζοδρομίου
Σταμούλη 170 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Υψηλάντου 940 Νότια πλευρά πεζοδρομίου
Σακελλαρίου 260 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Χατζημήτρου 345 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Αβέρωφ 420 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Ομήρου 125 x 2 2 πλευρές πεζοδρομίου
Σύνολο 20.180  

 

Ταυτόχρονα, θα γίνει αποκατάσταση της πλακόστρωσης στις πλατείες Δημ. Αγοράς, Γιολδάση και Πλαστήρα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Γενικά

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή και συντήρηση-επισκευή πεζοδρομίων συνολικού μήκους περί των 20 χλμ με σκοπό την λειτουργική τους αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και τη βελτίωση του δικτύου κίνησης των πεζών με πρόνοια για τα άτομα με μειωμένη.

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι κάτωθι:

 • Ανακατασκευή και συντήρηση – επισκευή πεζοδρομίων (πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ) στις απαιτούμενες θέσεις σύμφωνα με τη μελέτη.
 • Διαμόρφωση όδευσης τυφλών με ειδικές πλάκες και ραμπών ΑΜΕΑ για τη βελτίωση προσβασιμότητας των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
 • Μετατόπιση εμποδίων (πινακίδες σήμανσης, κλπ) για τη δημιουργία ελεύθερης όδευσης πεζών από εμπόδια.
 • Αποκατάσταση φρεατίων.
 • Επαναφύτευση θάμνων και δένδρων.
 • Στα περιθώρια των μικρών δέντρων θα τοποθετείται μεταλλική εσχάρα, ενώ στα δέντρα με μεγάλη διάμετρο θα τοποθετείται βότσαλο ή κροκάλα ποταμίσια διαστάσεων 8-13 cm χρώματος γκρι ή άσπρο.
 • Κατασκευή εσοχών κάδων απορριμμάτων 3 θέσεων.

 

 • Πεζοδρόμια

Στα πεζοδρόμια των οδών της μελέτης προβλέπεται η ανακατασκευή τους.

Θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες εγκάρσιες κλίσεις των πεζοδρομίων (κατά κανόνα εγκάρσια κλίση έως 2%)

Προβλέπεται η αποξήλωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με εκσκαφή πάχους 0,20μ περίπου και προετοιμασία του χώρου για την κατασκευή του νέου πεζοδρομίου με την τοποθέτηση των κάτωθι υλικών:

 • νέες πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα
 • τσιµεντοκονία πάχους 0.03 – 0.04 µ.
 • υπόβαση από σκυρόδεµα C12/15 με πλέγμα Τ131, πάχους 0.10µ. (όπου απαιτείται)
 

 

 • νέο θραυστό υλικό μεταβλητού πάχους (περί τα 10εκ.) (όπου απαιτείται)

Σε πεζόδρομους, όπου επιτρέπεται και η κυκλοφορία οχημάτων, προβλέπεται η τοποθέτηση των κάτωθι υλικών:

 • νέοι κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
 • άμμος πάχους 0.05 µ.
 • υπόβαση από σκυρόδεµα C12/15 με πλέγμα Τ131, πάχους 0.10µ.
 • νέο θραυστό υλικό μεταβλητού πάχους (περί τα 10εκ.) (όπου απαιτείται)
 • Οδεύσεις τυφλών

Στην παρούσα μελέτη τα πεζοδρόμια επανασχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν πεζούς και ΑΜΕΑ.

Στους πεζόδρομους, όπως σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 m (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%.

Ο Οδηγός όδευσης τυφλών ορίζεται η λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και αποτελείται από λωρίδες επίστρωσης διαφορετικής υφής και χρώματος από το υπόλοιπο δάπεδο της ζώνης, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.

Επιστρώνονται ευθύγραμμα και σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή ή προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. Η ίδια απόσταση κρατείται και από οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο ή εξοπλισμό του χώρου.

 • Ράμπες ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Προβλέπεται η δημιουργία προσβάσεων και διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών κατά μήκος της οδού, με προτεραιότητα στα Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας, λήφθηκε ειδική μέριμνα για την άρση των ανισοσταθμιών, των εμποδίων και των μεγάλων κλίσεων.

 

Προηγούμενο άρθρο Σε αναστολή τέθηκε το 8% των εργαζομένων του Νοσοκομείου
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στη Θεσσαλία την Πέμπτη 2/9