Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας (δια ζώσης)  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό  στις  22-12-2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2023.

Την ίδια ημέρα και ώρα 13:00 μ.μ. θα ακολουθήσει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Θέμα:  1ο 12η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  2ο Συμμετοχή στην υπό σύσταση Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
     Θέμα:  3ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  4.590,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( Δ΄ Κατανομή)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Πατσιαούρα Γεωργίου  του Κωνσταντίνου   για  χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά  Τ.Κ. Ανθηρού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
             Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για την  Έγκριση λύσης και εκκαθάρισης της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στην οποία εταίροι είναι το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Αργιθέας
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
          Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2023.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  7ο Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων  Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
             Θέμα:  8ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2023  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221).
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2023.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2023.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2022.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Τα Χριστούγεννα πρέπει να τα έχεις στην καρδιά σου, για να τα βρεις και κάτω από το δέντρο σου
Επόμενο άρθρο Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο από το Ίδρυμα ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ και το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Καρδίτσας