Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 2α Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Στις 17:30 θα ακολουθήσει επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης καθώς στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επετεύχθη απαρτία. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητές:κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2023: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5.869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2022. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 του ν.3463/06. (Εισηγητής: κ. Θωμάς Στεργιόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρων και τεχνικών υπηρεσιών για τη διεξαγωγή παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου. (Εισηγητής: κ. Θωμάς Στεργιόπουλος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης: «α) Κήρυξη του 2023 Έτους Τιμής και Μνήμης του Ολοκαυτώματος των κοινοτήτων Λίμνης Πλαστήρα από τους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές το 1943, β) Χαρακτηρισμός του 2023 έτους Ειρήνης, Συμφιλίωσης και Εθνικής Ομοψυχίας» (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόταση ανακήρυξης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε Μαρτυρικό Δήμο. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της 15/2022 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση», σχετικά με έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2023». (Εισηγητής: κ.Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της 16/2022 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση», σχετικά με την έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης Εσόδων-Δαπανών. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της 17/2022 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση», σχετικα με την έγκριση του Προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2023 καθώς και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της 01/2023 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «ΕπιΝόηση», σχετικα την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Δ. Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος)
 15. Συζήτηση για την οικονομική ενίσχυση πληγέντα δημότη. (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΣ), ισχύος 1,59 MW, στη θέση «Άγιος Νικόλαος», στη Δ.Ε Πλαστήρα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της «DSENERGYIKE» (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ΜΠΕ, για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ΑΕΠΟ, του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας και κωδικό θέσης «1441609-MESINIK_MI» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., στην Τ.Κ Μορφοβουνίου, της Δ.Ε. Πλαστήρα, στο Δ. Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος,Αντιδήμαρχος )
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού έως 5 ημερομίσθια / μήνα(Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ». (Εισηγητής: κοςΜηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΖΑΡΖΑΝΕΤ)». (Εισηγητής: κος Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος).
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.550,00 € της Α’ κατανομής έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Μνημόσυνο στη μνήμη αποβιωσάντων δασκάλων