Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


        Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/06 στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020)
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουζακίου για το σχολ. έτος 2023-2024
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Καναλίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγναντερού
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά αγορά  ακινήτου στην Τ.Κ. Μουζακίου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εκμίσθωσης καταστημάτων ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ στο Βόλο.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

 

Προηγούμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού την Παρασκευή 25/11