Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Μεικτή δημόσια τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στις 23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 125/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης (απόψεις) επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 0,491 MW στη θέση Ανθοχώρι, στη Δ.Ε. Μουζακίου, του Δήμου Μουζακίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή αίτησης παραίτησης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ≪Σχολικη επιτροπη πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης δημου Μουζακιου≫
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μουζακίου για το σχολ. έτος 2022-2023
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδ.  κ. Αγγελάκη Αποστολία

 

Την ίδια ημέρα και ώρα 20:00 θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

1. έγκριση του ισολογισμου και των αποτελεσματων χρησεως του οικ. ετους 2020

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

* Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:
Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:
Περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)
Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο των συνεδριάσεων.
*Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώσουν την Πρόεδρο του Δ.Σ. αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλαδή είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, έως την 12η μεσημβρινή της ημέρας διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Η Επιτροπή Διεκδίκησης επίλυσης του Υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας για τον Αχελώο
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού για το Σάββατο 20/11