Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά στις 16 – 11 – 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Παλαμά οικονομικού έτους 2022»

Στις 19:30, θα ακολουθήσει και άλλη συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 04 / 2023 Α. Σ. Κ. Βλοχού, για μετεγκατάσταση της Κοινότητας.

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (17η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (18η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 54 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Παλαμά (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.), που αφορά έγκριση Γ΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.

Εισηγητής Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 55 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π.) που αφορά έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.

Εισηγητής Δ.Σ. και Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Α.Π. κ. Απόστολος Μοσχόπουλος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 17 / 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Παλαμά (ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ.), που αφορά έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. έτους 2022.

Εισηγητής Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΠΑ. κ. Δημήτριος Καρακώστας

7.-Αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος και των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που δεν χορηγήθηκαν στους υπαλλήλους και απόδοση σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4735 / 2020.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

8.-Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά» για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και πιστοποίηση παραδοτέων του Έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαμά».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Φούντα

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής σε δικηγόρο.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Μπακαβέλος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

11.-Αποδοχή δωρεάς από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Εισηγητής Δήμαρχος

12.-Αποδοχή δωρεάς από την GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Εισηγητής Δήμαρχος

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Αβραάμ Αζαριάδη του Νικολάου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της κας Ευανθίας Δήμου του   Ευαγγέλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ο αντίλογος στο street food festival - Του Σωκράτη Βασιλάκου, Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, Υγιεινιστή, Γεωπόνου
Επόμενο άρθρο Χρυσό βραβείο για την ομάδα iGEM Thessaly 2023