Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 23η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Στις 19.00 θα ακολουθήσει και επόμενη συνεδρίαση με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

2. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση της αριθμ. 64/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2023 (Γ΄τρίμηνο) του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων.

Εισηγητής: : Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

4. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσης τους.

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 21/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 07/2018).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ», με Α.Μ. 1/2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ΄ αρίθμ. 1614/2023,1615/2023,1616/2023,1626/2023,1642/2023 & 1672/2023αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη θεομηνία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

10. Γνωμοδότηση επί της εισήγησης κατάργησης σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2024-2025 της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Είδη ένδυσης όσους Παλαμιώτες το έχουν ανάγκη
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του βουλευτή Καρδίτσας Αριστοτέλη Σπάνια για την επέτειο της εξέγερσης του πολυτεχνείου