Ειδήσεις

Δράσεις για τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κοινωνική ένταξη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας


Στο πλαίσιο της εφαρμογής του έργου «Περιφερειακό Παρατηρητήριο  Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας», το οποίο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας με στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών των Δήμων, ανά Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας, τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργήθηκε με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Σκοπός των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν και στις οποίες συμμετείχαν στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Θεσσαλίας, καθώς και στελέχη των Κέντρων Κοινότητας και των Παραρτημάτων Ρομά, ήταν να γίνει παρουσίαση του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και της διαδικτυακής πύλης που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά των στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σημειώθηκε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή και η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τις δράσεις του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου θα είναι καθοριστικές και μείζονος σημασίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ενημερώθηκαν από τον τεχνικό σύμβουλο της υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, για τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την πλήρη ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, όσο και για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των ευπαθών ομάδων-νοικοκυριών της Θεσσαλίας.

Η διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου θα αποτελέσει ένα πολύτιμο ηλεκτρονικό εργαλείο διαθέσιμο για κάθε πολίτη – ωφελούμενο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα αποτυπώνονται όλοι οι φορείς, δομές και οι δράσεις της κοινωνικής ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο. Ο κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να αναζητήσει χρήσιμα στοιχεία για τις δομές παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και για τα Κέντρα Κοινότητας κ.α.

Παράλληλα θα ενημερώνεται για τις δράσεις του Παρατηρητηρίου και το σημαντικότερο θα μπορεί να συμμετέχει στις δια ζώσης ή στις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε φορά και θα έχει τη δυνατότητα να καταθέτει τις δικές του προτάσεις, απόψεις, προβληματισμούς.

Όπως τονίστηκε στη συνάντηση θα γίνει χαρτογράφηση αλλά και παρακολούθηση των δεικτών με τη διεξαγωγή των απαιτούμενων μελετών, που θα προκύψουν μέσα από τη σύνταξη σχετικών ερωτηματολογίων τόσο για την καταγραφή των κοινωνικών δομών-υπηρεσιών, όσο και των ωφελούμενων-νοικοκυριών, με απώτερο στόχο τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

Εκ μέρους όλων των συντελεστών επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διεύρυνσης της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης να τεθεί σε μια νέα βάση, αρκετά πιο αποτελεσματική προς όφελος, πρωτίστως των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και της κοινωνίας εν γένει.

Πέραν της συγκεκριμένης συνάντησης θα ακολουθήσουν και νέες στο προσεχές διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της ετήσιας έρευνας.

Να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ «Θεσσαλία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Προηγούμενο άρθρο Έξοδος για τους νέους του Κέντρου Ορίζοντες
Επόμενο άρθρο Fashion City Outlet: Και εκπτώσεις -70% και ανοικτά την Κυριακή 7 Νοεμβρίου