Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας


Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00’ μ.μ με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2022 (εισηγητές: αντιδήμαρχος Ηλ. Σχορετσανίτης, ορκωτός λογιστής Αθ. Χιώλος, αν. πρ/νος λογιστηρίου Αν. Καρράς)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση από τον σύλλογο ιεροψαλτών Καρδίτσης