Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας


Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ν. 4172/2013 άρθρο 78), θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας, στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει και β) των διατάξεων του Νόμου 4954/2022, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-presence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εισηγητική Έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά την έκδοση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 2ο: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ) – Στοχοθεσία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Δημοτικού Κινηματοθεάτρου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα