Ειδήσεις

Ειδικότητα Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας


Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας .

Θα λειτουργήσει Α’ και Γ’ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2022-2023. Δυνατότητα εγγραφής έχουν:

Α) Στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης:

 • Οι απόφοιτοι των ΓΕΛ, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
 • Οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με την συμπλήρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Β) Στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης: 

 • Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ ανάλογης ειδικότητας.
 • Οι κάτοχοι ΒΕΚ και ΙΕΚ και του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας συναφών ειδικοτήτων των Δ.ΙΕΚ (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί.

Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)
 2. Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 7. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 8. Επιπλέον για τους υποψήφιους καταρτιζόμενων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 01/09/2022 έως και 15/09/2022. 

Γ) Μετεγγραφές
Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.ΙΕΚ δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης  στο Δ.ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει από 01 έως 08 Ιουλίου 2022.

Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ                                                                                                           Κατόπιν πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ αποκτούν πτυχίο, επιπέδου 5.                                                                  Παρέχεται αναβολή στράτευσης.                                                                                                                         Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.                                                                                                                                  Η Φοίτηση είναι πρωινή.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ , καθημερινά έως τις 08 Ιουλίου και   στις εφημερίες 21/07, 4/08 & 18/08  από 09:00πμ έως τις 13:00μμ.

Τηλέφωνo επικοινωνίας:2441351205

Προηγούμενο άρθρο Επερώτηση για το πρόβλημα των ελλείψεων σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα και οδηγούς
Επόμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας