Ειδήσεις

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων, στις 12.01.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 ,ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Στις 19.30 θα ακολουθήσει η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων μεθέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθμ. 69/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσαντώνης Χρήστος.

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή – ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και συγκρότηση επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Απόπειρα απαγωγής ενός βρέφους 20 μηνών στους Σοφάδες!!!
Επόμενο άρθρο Έναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας