Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Ανάγκη επιπλέον 10 κλινών εντατικής νοσηλείας


Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της Λάρισας, υπό ασφυκτικές συνθήκες λειτουργεί το τελευταίο διάστημα η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) της παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ). Μας μετέφεραν οι ως άνω ότι η παραπάνω ΜΕΝΝ είναι η μοναδική μονάδα σε όλη την 5η ΥΠΕ και μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με τη Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελούν το Δημόσιο περιγεννητικό κέντρο της 5ης ΥΠΕ και αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση όλων των κυήσεων υψηλού κινδύνου. Μας τόνισαν οι ως άνω ότι αφενός η συγκεκριμένη μονάδα του ΠΓΝΛ φροντίζει τα νεογνά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους και αφετέρου, ενώ διαθέτει δύναμη 30 κλινών (15 είναι εντατικής νοσηλείας), αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να δεχτεί νέα περιστατικά τόσο από τα νοσοκομεία του θεσσαλικού νομού όσο και από ιδιώτες που δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος μιας νοσηλείας σε μονάδα εντατικής ιδιωτικού νοσοκομείου. Ζητούν οι ως άνω για τη συγκεκριμένη μονάδα ΜΕΝΝ να διαμορφωθούν οι συνθήκες, ώστε να μετατραπούν επιπλέον 10 κλίνες σε κλίνες εντατικής νοσηλείας, καθώς και να στελεχωθεί αυτή με ικανό αριθμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πέρα του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού. Υπογραμμίζουν επίσης ότι για την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε μια χώρα ο δείκτης που αφορά τις υπηρεσίες στην έγκυο και στο νεογέννητο είναι ένας από τους βασικότερους δείκτες παγκοσμίως.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να ενεργήσετε καταλλήλως, ώστε αφενός να μετατραπούν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών της παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας επιπλέον 10 κλίνες σε κλίνες εντατικής νοσηλείας και αφετέρου να στελεχωθεί αυτή με ικανό αριθμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πέραν του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού;

Προηγούμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας
Επόμενο άρθρο Έργα και παρεμβάσεις έθεσε ο Δήμος Μουζακίου σε αντιπροσωπεία του κυβερνητικού κλιμακίου