Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Νέο πλήγμα στους κτηνοτρόφους της πολύπαθης Θεσσαλίας από την απαγόρευση της Ε.Ε. για διακίνηση ζώων αναπαραγωγής


Κύριε Υπουργέ, Σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας, που προσπαθούν να ανακάμψουν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, έρχεται να επιφέρει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τη μετακίνηση ζώων αναπαραγωγής, λόγω των κρουσμάτων αιμορραγικού πυρετού που εκδηλώθηκαν σε κράτη – μέλη κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η απόφαση αυτή επιφέρει δυστυχώς καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης για αγορά ζώων, ακόμα και στην πολύπαθη Θεσσαλία, καθώς στο σχετικό μέτρο του ΥπΑΑΤ γίνεται αναφορά για έναρξη από τον Φεβρουάριο του 2024. Αλυσιδωτά οι συνέπειες που προκύπτουν αφορούν επίσης και την καθυστέρηση στην αποκατάσταση των ζημιών στις κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας, οι ιδιοκτήτες των οποίων αναμένουν με αγωνία να ολοκληρωθούν, προκειμένου να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Ο προβληματισμός τους ωστόσο επιτείνεται, αφού, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι τιμές στα ζώα αντικατάστασης αυτήν την περίοδο και σε συγκεκριμένα μάλιστα είδη προβάτων έχουν φτάσει στο ύψος των 300 έως 350 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς εύκολα, η αγωνία των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να προστατευθούν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας από τις αρνητικές συνέπειες της απόφασης για απαγόρευση διακίνησης ζώων αναπαραγωγής;

 

 

Η απάντηση του ΥΠΑΑΤ

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και της Γαλλίας, σχετικά με τους όρους που διέπουν το εμπόριο αιγοπροβάτων και βοοειδών και προορίζονται για αναπαραγωγή ή πάχυνση. Ο σκοπός του Μνημονίου Συμφωνίας είναι να επιτραπεί η είσοδος αιγοπροβάτων και βοοειδών για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου στις πληγείσες περιοχές και να προστατευθεί η υγεία των ζώων, καθώς η Γαλλία αποτελεί περιοχή που υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου. Για την αποτροπή εισόδου του ιού στην Ελλάδα οι μετακινήσεις των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, από τις περιοχές όπου η επιζωοτική αιμορραγική νόσος ενδημεί, επιτρέπονται σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • την απουσία κλινικών συμπτωμάτων κατά την εξέταση από επίσημο κτηνίατρο, που πραγματοποιείται εντός 24ώρου πριν από την αποστολή.
  • την αρνητική εξέταση αίματος με RT-PCR.
  • τη χρήση εντομοαπωθητικών στα προς εισαγωγή ζώα 14 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους.
  • την απεντόμωση των μεταφορικών μέσων.

Τα αιγοπρόβατα και βοοειδή που προέρχονται από περιοχές της Γαλλίας που δεν υπάρχει η επιζωοτική αιμορραγική νόσος, δεν απαιτείται να πληρούν ιδιαίτερες προϋποθέσεις.

Παρόμοια διακρατική συμφωνία πρόκειται να υπογραφεί με την Ισπανία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας .

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις που άπτονται της αρμοδιότητας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.):

Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 αναφέρεται ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας για το ζωικό κεφάλαιο έχουν υποβληθεί 2366 αναγγελίες. Ειδικότερα έχουν υποβληθεί για την Π.Ε Καρδίτσας 989 δηλώσεις για την Π.Ε. Μαγνησίας 213 δηλώσεις για την Π.Ε. Λάρισας 668 δηλώσεις και για την Π.Ε. Τρικάλων 496 δηλώσεις και αφορούν 83.100 αιγοπρόβατα 7.382 βοοειδή 110.000 μελισοσμήνη (απώλειες ζωικού που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α.) και 26 μόνοπλα και οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. έχουν ξεκινήσει καταγραφές των ζημιών και έχουν ολοκληρωθεί οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις και συνεχίζεται αυτές των επιτροπών οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές διάστημα.

Επιπλέον εκ μέρους των παραγωγών στις ανωτέρω δηλώσεις έχουν υποβληθεί ζημιές ζωικού κεφαλαίου 21.920 χοίρους, 277 κουνέλια, 171.920 πτηνά . Για δε τις πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες οι οποίες ασφαλίζονται προαιρετικά στον ΕΛ.Γ.Α. οι αποζημιώσεις τους θα δοθούν μέσω του αγροτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον σχεδιασμό της πολιτείας.

Η απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων ζωικού κεφαλαίου εξαιτίας μείωσης της παραγωγής, δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και δεν αποζημιώνεται διότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου, «δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές που έχουν επίπτωση στην αναμενόμενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής φάσης ή περιόδου».

Το ΥΠΑΑΤ γνωρίζοντας ότι η τιμή αποζημίωσης δεν επαρκεί τόσο για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος όσο και για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου,( πέραν από την αύξηση της η οποία αναμένεται εφόσον είναι εφικτό) θα αξιοποιήσει τις προσφερόμενες δυνατότητες από δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που θα λειτουργήσουν συνδυαστικά με τις αποζημιώσεις που καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α

α)Το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπεται το μέτρο 5.2 του ΠΑΑ 2014-2022, ύψους 45 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν όσοι κτηνοτρόφοι υποβάλουν αίτηση για την αγορά ζωικού κεφαλαίου Η κάλυψη της δαπάνης από την κυβέρνηση θα είναι 100%. Στο επερχόμενο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ υπάρχει μέριμνα για την απλοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών πάρκων τα οποία θα λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες που πληρούν την ευζωία, και την υγιεινή των ζώων. Με τη δημιουργία τους εκτιμάται ότι υπάρξουν οικονομίες κλίμακας και βελτιστοποίηση της παραγωγής και της οικονομικής βιωσιμότητας των κτηνοτρόφων

β) Το δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο αφορά το Γεωργικά Αποθεματικό του 2023, ύψους 15,8 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση μεριμνά και για εκείνους οι οποίοι -όχι γιατί αρνήθηκαν- αλλά δεν ήταν δυνατόν να ασφαλίσουν στον ΕΛΓΑ την παραγωγή συγκεκριμένων ζώων όπως τα χοιρινά, τα ορνιθοειδή, κουνέλια, άλογα. Αυτοί οι παραγωγοί θα αποζημιωθούν για την παραγωγή ή το ζωικό τους κεφάλαιο, που καταστράφηκε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί για το ζωικό κεφάλαιο σε 2.068 δικαιούχους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας και της Φθιώτιδας, τα εξής ποσά: Βοοειδή : 800 ευρώ ανά ζώο, Ίπποι: 700 ευρώ ανά ζώο, Ημίονοι : 400 ευρώ ανά ζώο, Όνοι: 200 ευρώ ανά ζώο, αιγοειδή: 125 ευρώ ανά ζώο, προβατοειδή : 150 ευρώ ανά ζώο, μελισσοσμήνη: 75 ευρώ ανά σμήνος, Κουνέλια : 15 ανά ζώο. Συνολικά δόθηκαν προκαταβολές ύψους 16.528.449 €.

Επίσης, από το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023 (15,8 εκ. €) καταβάλλονται αποζημιώσεις σε παραγωγούς, των οποίων τα προϊόντα δεν ασφαλίζονται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αφορά: χοιρινά, ορνιθοειδή, αρωματικές, ανθοκομικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Ακόμη, μέσω της Κρατικής Αρωγής έχουν δοθεί 20.620.000 € σε 9.868 σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Τέλος, αρμόδιο να απαντήσει για τα θέματα που το αφορούν, είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προς το οποίο διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1976/27-11­2023 Ερώτηση με το παρόν έγγραφο.

 

 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να μην καθυστερήσει η εφαρμογή του προγράμματος επιδότησης για αγορά ζώων στη Θεσσαλία;

 

  1. Δεσμεύεστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές των κτηνοτροφικών μονάδων από τις πρόσφατες πλημμύρες και πώς προχωρά το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί ως προς αυτόν τον σκοπό;

 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να προφυλάξετε τους πληγέντες κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας από τις υπερβολικές ανατιμήσεις στην αγορά ζώων αναπαραγωγής;

 

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού φυγόποινου στους Σοφάδες
Επόμενο άρθρο Προβληματισμοί - Του Κώστα Βλάχου