Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Τουριστική αναβάθμιση των Λουτρών Σμοκόβου και της Λίμνης Πλαστήρα


Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών παραγόντων της Π.Ε. Καρδίτσας και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, αντικείμενο πρόσφατης συνάντησης εργασίας μεταξύ κυβερνητικών παραγόντων και της Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας ήταν ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και οι αναγκαίες υποδομές για την αναβάθμιση των Λουτρών Σμοκόβου και της Λίμνης Πλαστήρα. Κατά την διάρκεια αυτής της συνάντησης διαφάνηκε ότι το υφ’ υμάς Υπουργείο επενδύει στον τουρισμό ευεξίας και υγείας, από τον οποίο αναμένεται και η ανάπτυξη παράλληλων θεματικών μορφών τουρισμού. Η δυναμική του Αθλητικού Τουρισμού στην Λίμνη Πλαστήρα και στην Τεχνητή Λίμνη του Σμοκόβου, εκτός των άλλων, είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση και σε άλλες δραστηριότητες (διαμονή, εστίαση κλπ.), που αναπτύσσονται στην περιοχή. Είναι δυνατόν, ο αθλητικός τουρισμός στις άνω περιοχές να τις καταστήσει δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με προσφερόμενο τουριστικό προϊόν υψηλών προδιαγραφών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να απλοποιήσετε τις διαδικασίες αναγνώρισης και θεσμοθέτησης των κατά τόπους ιαματικών λουτρών και κατά ποιον τρόπο, προκειμένου να γίνουν δελεαστικές οποιεσδήποτε προθέσεις προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων σε περιοχές αναγνωρισμένων ιαματικών λουτρών;
  2. Πώς διατίθεσθε να συνεισφέρετε στην σχετική πρόθεση των τοπικών Δημοτικών και Περιφερειακών Παραγόντων της Καρδίτσας, προκειμένου να αναπτυχθούν ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, σε συνδυασμό με άλλες πολλά υποσχόμενες προοπτικές τουρισμού, όπως ο ορειβατικός τουρισμός, ο οινικός και γαστρονομικός, ο τουρισμός εμπειρίας (πτήσεις με αερόστατο, βιωματικές δράσεις στη φύση κλπ.), καθώς, επίσης, και ο θρησκευτικός και συνεδριακός τουρισμός;

Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή».

Σχετ.:   Η με Α.Π. 4649/01.03.2021 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, ο οποίος εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους τουριστικούς φορείς και τον ιδιωτικό τουριστικό κλάδο, στηρίζεται μεταξύ άλλων στη θεσμοθέτηση και προώθηση των ειδικών-θεματικών μορφών τουρισμού. Στόχος είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ο οποίος προσφέρει μοναδικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ώστε ο ταξιδιώτης, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του και τις ανάγκες του, να επιλέγει από ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών προϊόντων εκείνα που θα του επιτρέψουν να προσωποποιήσει/εξατομικεύσει την ταξιδιωτική του εμπειρία καθιστώντας τη μοναδική και αυθεντική.

Η Ελλάδα αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό και πληροί ένα σημαντικό αριθμό κριτηρίων που της δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς και να καθιερωθεί ως σοβαρός ανταγωνιστής στον παγκόσμιο Χάρτη του Τουρισμού Υγείας. Παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση, το ήπιο μεσογειακό κλίμα, η διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας, η άριστη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας (γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού) μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα έναν σημαντικό παγκόσμιο ανταγωνιστή στον τουρισμό υγείας. Περαιτέρω, η Ελλάδα ως προορισμός, διευκολύνει τις διαδικασίες μετεγκατάστασης συνταξιούχων, που επιλέγουν την χώρα λόγω κλίματος, και επιτρέπει την κάλυψη των ιατρικών δαπανών στην Ελλάδα από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας προέλευσης.

H προώθηση του τουρισμού ευεξίας έχει ενταχθεί στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για το 2021 και βασική επιμέρους ενέργεια για την ανάδειξή του είναι η δημιουργία ad hoc Ομάδας Εργασίας Ευεξίας (Ιαματικού) Τουρισμού. Η Ομάδα Εργασίας, η οποία έχει ήδη συγκροτηθεί και συνεδριάζει τακτικά αναμένεται να παραδώσει τις προτάσεις της, που θα αποτελέσουν τη βάση της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού για την προβολή και προώθηση του εν λόγω θεματικού προϊόντος. Ειδικότερα, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η αξιολόγηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και η κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία νέου για τους τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται με το υφιστάμενο, η αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών άλλων κρατών, η συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας και με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να οριστούν οι δράσεις και τα μέτρα που ταιριάζουν στην ελληνική πραγματικότητα αναφορικά με τον τουρισμό υγείας και η κατάθεση προτάσεων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και την προβολή και προώθηση του τουρισμού ευεξίας.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν αναγνωριστεί τέσσερεις (4) φυσικοί πόροι ως ιαματικοί και είναι υπό αναγνώριση άλλοι δυο (2) σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Τουρισμού. Η ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της σύνδεσης του ιαματικού τουρισμού και των αναγνωρισμένων ιαματικών φυσικών πόρων με άλλες ειδικές μορφές τουρισμού αποτελεί βασικό στόχο των διαβουλεύσεων του Υπουργείο Τουρισμού με τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, αλλά και όλων των επαφών του Υπουργείου με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.

Περαιτέρω, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός νομοσχεδίου για την αξιοποίηση των ιαματικών πόρων με αναπτυξιακό πρόσημο, το οποίο θα εισάγει έναν συνολικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του κλάδου με οφέλη υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Σημειωτέον ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου ακολουθεί τα στάδια της δημόσιας διαβούλευσης και κατάθεσης, αλλά ταυτόχρονα είναι και αποτέλεσμα συζήτησης και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους σε κάθε περίπτωση φορείς, καθώς στόχος είναι η βέλτιστη ανάπτυξη των πολλών τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας, η ενίσχυση των κοινωνιών σε τοπικό επίπεδο και το συνολικό δημόσιο συμφέρον.

Τέλος, το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει στις προτεραιότητές του την προβολή του τουρισμού υπαίθρου, ο οποίος δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων κάθε γεωγραφικής περιοχής της χώρας και στην άμβλυνση της εποχικότητας. Παράλληλα, επεξεργάζεται και δρομολογεί ενέργειες καθώς και προωθεί συντονισμένες προτάσεις με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τις φυσικές ομορφιές της χώρας μας και ενισχύοντας το τουριστικό μας προϊόν, ώστε να αναπτυχθεί ένα ολιστικό σχέδιο εμπλουτισμού και αναβάθμισης του εθνικού τουριστικού προϊόντος.

Προηγούμενο άρθρο Λία Ρογγανάκη: Ο θρίαμβος της αγάπης για ζωή
Επόμενο άρθρο Αρνητικά και τα νέα τεστ για κορονοϊό στα χωριά της λίμνης Πλαστήρα