Ειδήσεις

Ενέργειες Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2021


Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας καθώς και το Παράρτημα  Ρομά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και εποπτεύονται από αυτή. Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

 • Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ)»(αιτήσεις/τροποποιήσεις/ερωτήσεις ΕΕΕ).
 • Ωφελούμενοι του «Επιδόματος Στέγασης».
 • Άτομα με Αναπηρία.
 • Ανασφάλιστοι Υπερήλικες.
 • Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
 • Ρομά
 • Άνεργοι/ες,
 • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Το έτος 2021, συνολικά το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Καρδίτσας διεκπεραίωσε 3260 αιτήματα πολιτών.

Αναλυτικά:

Το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραίωσε 2278 αιτήματα του εκ των οποίων τα 1053 αφορούσαν άνδρες και τα 1225 γυναίκες, ενώ το  Παράρτημα Ρομά διεκπεραίωσε 982 αιτήματα του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά εκ των οποίων τα 482 αφορούσαν άνδρες και τα 500 γυναίκες

Στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά το 2021, απευθύνθηκαν  461 νέοι ωφελούμενοι ενώ από την αρχή της λειτουργίας της, η δομή έχει 5.153 ωφελούμενους.

Στο έτος αναφοράς έγιναν 39 παραπομπές σε άλλες κοινωνικές δομές από τις οποίες  30 από το Κέντρο Κοινότητας και 9 από το Παράρτημα Ρομά.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης και δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου μας πραγματοποίησε συνολικά 20 συναντήσεις. Σκοπός των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για το έργο του Κέντρου Κοινότητας καθώς και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας με στόχο τη συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση στα αιτήματα των πολιτών.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν:

 • Ενημέρωση και υποβολή/τροποποίηση αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) – Σύνδεση με ΤΕΒΑ.
 • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση Αναπηρικής Παροχής από τον ΟΠΕΚΑ.
 • Ενημέρωση, υποστήριξη και υποβολή αιτήσεων για το επίδομα Στέγασης.
 • Ενημέρωση, υποστήριξη και υποβολή αιτήσεων για το επίδομα Γέννησης.
 • Ενημέρωση των πολιτών για Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.
 • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ.
 • Συνέχιση των επισκέψεων των στελεχών του Κέντρου σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας δομής.
 • Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Συμβουλευτική σε θέματα απασχόλησης.
 • Συμπλήρωση δικαιολογητικών και ενημέρωση για χορήγηση επιδομάτων.
 • Παραπομπή των ωφελούμενων σε υπηρεσίες και φορείς ανάλογα τις ανάγκες του πληθυσμού.
 • Προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού με Νοσοκομεία αλλά και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας.
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατ’ οίκον για την διαπίστωση συνθηκών διαβίωσης και στοιχείων κατοικίας, για την διαπίστωση αστεγίας αλλά και σε περιπτώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων σπιτιών.
 • Συγκέντρωση αιτήσεων εθελοντών πολιτών με στόχο την ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

 

Προηγούμενο άρθρο Τα αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής του κορωνοϊού στη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Δήλωση συμπαράστασης των δημάρχων Λίμνης Πλαστήρα, Αγράφων και Αργιθέας για την δίωξη κατά του Τάσου Σαραντή