Ειδήσεις

Εγγραφή – επικαιροποίηση εθνικού μητρώου εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών


Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες εμπορικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών που βρίσκονταν σε λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ότι οφείλουν έως τις 10 Δεκεμβρίου 2022 να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο ή να μεριμνήσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε αυτό, κατά περίπτωση.

Ειδικά για τις εκμεταλλεύσεις ωοπαραγωγών ορνίθων, τα εκκολαπτήρια και τα αναθρεπτήρια πουλερικών, η μεταβατική περίοδος έχει ήδη παρέλθει καθώς έχει ξεκινήσει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι στις 10 Δεκεμβρίου 2022, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Ν. 4235/2014 (άρθρο 23, παράγραφος δ, σημείο 3) περί μη εγγραφής στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Η ανωτέρω προθεσμία τάσσεται και για τις εκμεταλλεύσεις εκείνες που έπρεπε να είχαν εγγραφεί ή επικαιροποιηθεί τα στοιχεία τους πριν την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Τέλος, οι μη εγγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις στο ηλεκτρονικό μητρώο δε θα καταχωρίζονται στο σύστημα TRACES, ενώ όσες από αυτές είναι ήδη καταχωρισμένες στο εν λόγω σύστημα θα διαγραφούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες, στο Τμήμα Προστασίας Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55287- 55286 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαμά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και

Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

 

Προηγούμενο άρθρο Βράβευση της χρυσής ομάδας Συνθετικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδασκόντων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την επέτειο του Πολυτεχνείου