Ειδήσεις

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2022


«To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια πορεία ραγδαίας ανάπτυξης και βελτίωσης όλων των δεικτών λειτουργίας του, του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και εξοπλισμού του.

Για την στήριξη αυτής της πορείας ανόδου χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και πόροι. Η στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε αυτή την πορεία είναιαμέριστη και ιδιαιτέρως σημαντική, όπως πρόσφατα αποτυπώνεται στην δημοσίευση της Πρόσκλησης Νο. 115 για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020

Με αυτή την πρόσκληση η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζήτησε από το Πανεπιστήμιο να υποβάλλει προτάσεις συνολικά έως7.000.000 Ευρώ.

Μέσα στο πλαίσιο της προκήρυξης και της στενότητας του χρόνου το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο ΙΑΣΩΝ— και τα δέκα Ινστιτούτα του που εδρεύουν στη Θεσσαλία—ανέλαβαν μέσω των θεσμικά ορισμένων οργάνων τους τον συντονισμό της υποβολής προτάσεων ώστε να τηρηθούν οι όροι και ο προϋπολογισμός της Δράσης.

Οι πόροι που διεκδικήθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία, και εφόσον εγκριθούν,θα αφορούν την απόκτηση μεγάλου εργαστηριακού εξοπλισμού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και τη δημόσια προκήρυξη θέσεων 170 υποψήφιων διδακτόρων και νέων ερευνητών, ενώ δεν περιλαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή μελών ΔΕΠ ή μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν κατατεθεί προτάσεις προς αξιολόγηση και έγκριση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ήδη διασφαλισθεί οι πόροι.

Σε αυτό πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας υπάρχουν πάντα συγκλίσεις και αποκλίσεις απόψεων και προτάσεων ως προς το βέλτιστο τρόπο επίτευξης του κοινού μας στόχου που δεν είναι άλλος από την πρόοδο του Πανεπιστημίου μας. Εξάλλου, ο γόνιμος και έντονος διάλογος είναι αναπόσπαστο τμήμα της ακαδημαϊκής κουλτούρας μας και ωφελούν πάντα το Πανεπιστήμιο.

Εξαίρεση σε αυτόν το διάλογο αποτελεί ο καταγγελτικός λόγος που ευθέως υπαινίσσεται παράτυπες και παράνομες διαδικασίες και που ανάγεται τελικά σε διαβολή και συκοφάντηση των 161 μελών ΔΕΠ μεταξύ των οποίων 14 Πρόεδροι Τμημάτων και ένας Κοσμήτορας που συμμετέχουν στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Περιφέρειακαι προέρχονται από σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα και 60 εργαστήρια (με μοναδικό περιορισμό να έχουν έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τους όρους της πρόσκλησης), από μεμονωμένους κύκλους ανθρώπων που, όπως φαίνεται, ενδεχομένως αποστρέφονται την ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα τελευταία χρόνια και είναι διατεθειμένοι να παρεμποδίσουν τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου στο βωμό μικροπολιτικών και προσωπικών ανταγωνισμών.

Η ανοδική πορεία και η πρόοδος του Ιδρύματος μέσα σε αντίξοες συχνά συνθήκες είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και του κόπου πολλών ανθρώπων που αποτελούν τελικά και την εγγύηση για το μέλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και την προάσπιση του δημοσίου Πανεπιστημίου συνολικά.

Ως μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τη θέση που έχει ο καθένας θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.»

Προηγούμενο άρθρο Πλήρως εμβολιασμένο το 66% των Καρδιτσιωτών
Επόμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας