Ειδήσεις

Ενημερωτική Διαδικτυακή με θέμα Επιλέγω Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074877, και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Νομού Φθιώτιδας, με θέμα: «Επιλέγω Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

Μέσω της ενημερωτικής εκδήλωσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης Λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προσφερόμενα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να θέσουν ερωτήματα, να λύσουν απορίες και να αποκτήσουν μια τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κατ’ επέκταση στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση θα υλοποιηθεί σε τρεις ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 12, την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, με ώρα έναρξης 15:00 και εκτιμώμενη διάρκεια τεσσάρων ωρών.

 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Η εκπαίδευση αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, αποτελεί την προετοιμασία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας προσκαλούν μαθητές / μαθήτριες και κηδεμόνες να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή ενημέρωση και να μελετήσουν τις προοπτικές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην εκπαίδευση και  στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Στην 8η κλαδική έκθεση Medwood συμμετείχε το Δημόσιο ΙΕΚ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο 78 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα