Ειδήσεις

Ένταξη του Δήμου Αργιθέας στη Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις


Ο Δήμος Αργιθέας εντάχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημητρίου Οδ. Παπαγιαννίδη, στη Δράση 4.3.4, «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,  με το συνολικό ποσό του 1.000.000 ΕΥΡΩ.

Η χρηματοδότηση αφορά τις μελέτες που υπέβαλε ο Δήμος Αργιθέας στην ως άνω δράση:

  1. Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του δήμου Αργιθέας (ΤΚ Λεοντίτο – Πετρίλο – Κουμπουριανά) A.M.1/2022 (500.000 ΕΥΡΩ)
  2. Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δ. Αργιθέας (ΤΚ Ανθηρού, ΤΚ Κουμπουριανών, Τ.Κ. Βραγκιανών) Α.Μ.2/2022 (500.000 ΕΥΡΩ)

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πώς να προστατεύσετε τις υπαίθριες αγγουριές από τις ασθένειες της εποχής
Επόμενο άρθρο Ιερά Αγρυπνία επί τη ιερά μνήμη του αγίου, ενδόξου και πανευφήμου αποστόλου Θωμά