Ειδήσεις

Επαναλειτουργεί ο Βοτανικός Κήπος του Νεοχωρίου


Ο Βοτανικός Κήπος του Νεοχωρίου επαναλειτουργεί έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προκήρυξε έργο με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Βοτανικού Κήπου». Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν είναι οι εξής:

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Νεοχωρίου ή καταγόμενοι από το Νεοχώρι και ελλείψει αυτών κάτοικοι Δήμου Πλαστήρα.

Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ,

Να έχουν πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας.

Να έχουν βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και ενεργούς ΚΑΔ Πρασίνου

Ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, ο  κ. Γεωργίος Καραντώνης ανακηρύσσεται ανάδοχος για την υπηρεσία Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη λειτουργία του Βοτανικού Κήπου. Ο ανάδοχος πληροί πλήρως τους όρους που τέθηκαν και ήδη υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του δημάρχου κ Παναγιώτη Νάνου και του κ. Γ. Καραντώνη.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Συντήρησης και λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου ολόκληρο το χρόνο, ο οποίος θα είναι ανοιχτός και ελεύθερα προσβάσιμος για όλους. Ενημέρωσης των επισκεπτών και ξενάγησης οργανωμένων ομάδων, όπως λ.χ. μαθητές, κ.α.

Συμμετέχει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εκπονηθούν από ειδικούς σε συνεργασία με το Δήμο.

Υποστηρίζει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις του Δήμου, ανεξάρτητα από ημέρα και ώρα.

Έχει την υποχρέωση να φροντίζει τα φυτά και τα λουλούδια του περιβάλλοντα χώρου του «Πάρκου της Αγάπης».

Μεριμνά για την καθαριότητα περιμετρικά του ευρύτερου χώρου και γενικά για την εξασφάλιση υψηλής αισθητικής που οφείλει να αποπνέουν οι χώροι.

Στο Βοτανικό κήπο γίνονται ήδη εργασίες συντήρησης και καθαρισμού, ώστε να καταστεί επισκέψιμος και να τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Ο δήμαρχος κ. Νάνος και ο κ. Καραντώνης συμφώνησαν για την ανάπτυξη επιπλέον δράσεων και πρωτοβουλιών χωρίς επιβάρυνση για το Δήμο, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς πρότυπων εκδηλώσεων που θα προβάλλουν την περιοχή και τον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου.

Προηγούμενο άρθρο Αντιπλημμυρικό έργο στον Πάμισο ποταμό μέσα στο Μουζάκι
Επόμενο άρθρο Δημοπρατούνται τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης Θεσσαλίας