Ειδήσεις

Επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού στο ΥΠΑΑΤ για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος των αγροτών


 Υπόμνημα με το οποίο ζητά την  αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε παραγωγούς του νομού Λάρισας, που αποδεδειγμένα, βάση έρευνας που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας  υπέστησαν ζημιές σε καλλιέργειες τους, απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Περιφερειάρχης  Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προ ημερών, με θέμα τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν – κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2022- σε διάφορες καλλιέργειες της Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα οι αγρότες να υποστούν μεγάλη απώλεια του εισοδήματος τους, ο Περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να καταγράψουν με στοιχεία την δύσκολη χρονιά που βίωσαν οι αγρότες. Τα προβλήματα, όπως καταγράφονται στο υπόμνημα σχετίζονται με την αύξηση του κόστους παραγωγής (αύξηση της ενέργειας, καυσίμων, καθώς το πετρέλαιο κίνησης από 1,20 ευρώ έφτασε τα 2 ευρώ,  λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, έλλειψης εργατών γης και αύξηση ημερομισθίων (από 40 ευρώ το 8ώρο, λόγω της έλλειψης εργατών υπήρξε άτυπος πλειστηριασμός που έφθασε το ημερομίσθιο στα 60 ευρώ, κ.α.) καθώς και θέματα φυτοπροστασίας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης (σήψη σε κάστανα, σεπτόρια σε αχλάδια κ.α.). Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε μειωμένη ζήτηση, που είχε ως  συνέπεια  τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων ή σε ορισμένες περιπτώσεις τις ανοιχτές τιμές αυξάνοντας την αβεβαιότητα των παραγωγών ως προς το προσδοκώμενο γεωργικό εισόδημα.

Τα κυριότερα προβλήματα εστιάζονται στις παρακάτω καλλιέργειες:

ΚΑΣΤΑΝΑ: Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά τη συγκομιδή του καστάνου ήταν η προσβολή από το μήκυτα Gnomoniopsis smithogilvyi, που προκαλεί την ασθένεια της σήψης και καθιστά τους καρπούς μη εμπορεύσιμους. Αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντικά μειωμένη διάθεση του προϊόντος και πτώση της τιμής με αποτέλεσμα η οικονομική ζημιά να ξεπερνά το 70%.

ΜΗΛΑ: Στη ποικιλία Granny Smith παρατηρήθηκε μειωμένη  παραγωγή εξαιτίας της προσβολής από καρπόκαψα. Τα μήλα συγκομίστηκαν και είτε διατέθηκαν με ανοιχτές τιμές στους εμπόρους, είτε τοποθετήθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους με άγνωστη προς το παρόν την τελική μείωση της τιμής εμπορίας.

ΚΕΡΑΣΙΑ: Οι βροχοπτώσεις της άνοιξης σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικών χεριών και το αυξημένο κόστος συγκομιδής καθώς και τη χαμηλή τιμή πώλησης του προϊόντος είχαν ως αποτέλεσμα το σάπισμα του κερασιών με ανάπτυξη δευτερογενών μυκητολογικών προσβολών. Αυτό επέδρασε αρνητικά στην παραγωγή, σημαντικό μέρος της οποίας δεν κατέστη δυνατόν να συγκομιστεί.

ΑΧΛΑΔΙΑ: Εκτός από την ποικιλία Σάντα Μαρία η οποία διακινήθηκε στα ίδια με τα περσινά επίπεδα τιμών οι υπόλοιπες ποικιλίες (Κόσσια, Κοντούλες και Κρυστάλλια) συγκομίστηκαν και είτε δοθήκαν ορισμένες μικρές ποσότητες με ανοιχτές – χαμηλές τιμές στους εμπόρους, είτε αποθηκεύτηκαν σε ψυγεία με αμφίβολη τη διάθεσή τους. Ειδικότερα για την ποικιλία Κοντούλα, μέρος της παραγωγής ήδη αχρηστεύθηκε λόγω της μικρής διατηρησιμότητας, που έχει η συγκεκριμένη ποικιλία στα ψυγεία. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις το δεύτερο χέρι από την ποικιλία Κρυστάλλι δεν συγκομίστηκε ή ακόμα και αγροτεμάχια έμειναν ασυγκόμιστα λόγω έλλειψης εργατικών χεριών, προσβολής από σεπτόρια  και έλλειψη ζήτησης από τους εμπόρους.

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Παρατηρήθηκε μειωμένη ζήτηση που είχε ως  συνέπεια  τις χαμηλές  τιμές πώλησης σε σχέση με το 2021 κατά 25% περίπου. Στα βιομηχανικά ροδάκινα εξαιτίας της καθυστερημένης παραλαβής ή και σε ορισμένες περιπτώσεις της διακοπής παραλαβής του προϊόντος από τις βιομηχανίες παρατηρήθηκαν προβλήματα στις πρώιμες και μεσοπρώιμες ποικιλίες με μαλάκωμα σάρκας, μονίλιας και καρπόπτωσης. Αρκετοί παραγωγοί διέθεσαν το προϊόν τους για χυμό σε χαμηλή τιμή και αρκετά αγροτεμάχια παρέμειναν μερικώς ασυγκόμιστα ή και εντελώς ασυγκόμιστα.

ΒΕΡΙΚΟΚΑ: Στις υπερπρώιμες ποικιλίες λόγω του  παγετού της Άνοιξης η παραγωγή ήταν μειωμένη και η ζήτησή τους ήταν αυξημένη. Η ζήτηση όμως στις υπόλοιπες ποικιλίες, που είχαν ικανοποιητική παραγωγή κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και με τιμές μειωμένες κατά 35% συγκριτικά με την περσινή περίοδο. Λόγω έλλειψης εργατικών χεριών και στην καλλιέργεια αυτή παρατηρήθηκε το φαινόμενο της υπερωρίμανσης και της μειωμένης συγκομιδής. Στα βιομηχανικά βερίκοκα η μικροκαρπία και το μαλάκωμα της σάρκας, που παρατηρήθηκε οδήγησε αρκετούς παραγωγούς σε αλλαγή τελικής χρήσης του προϊόντος, από κομπόστα σε χυμό με συνέπεια τη μείωση του εισοδήματός τους.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ: Παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μειωμένη ζήτηση  που είχε ως  συνέπεια  μεγάλο ποσοστό του προϊόντος να μείνει αδιάθετο και το υπόλοιπο να διατεθεί σε πολύ χαμηλές τιμές.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Η τιμή παραγωγού παρουσιάζει πτώση κατά 35% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.

ΑΜΠΕΛΙΑ: Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες παρατηρήθηκαν από τα μέσα Ιουλίου και μετά κατά τόπους έντονα προβλήματα από περονόσπορο, βοτρύτη και ευδεμίδα, με αποτέλεσμα αρκετά αγροτεμάχια να παραμείνουν πλήρως ή μερικώς ασυγκόμιστα λόγω σαπίλας ή να διατεθούν σε χαμηλές τιμές εξαιτίας του  μειωμένου σακχαρικού τίτλου. Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, υπήρχαν σημαντικά προβλήματα με την εμπορία τους λόγω μειωμένης ζήτησης και ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής έμεινε ασυγκόμιστο ή οδηγήθηκε σε άλλες χρήσεις.

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρεται η αύξηση του κόστους παραγωγής και επιπλέον η μείωση της τιμής των προϊόντων.

  ΑΥΞΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τιμή σε € ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2021 2022
ΚΑΣΤΑΝΑ 30% 3,20 2,30 30%
ΜΗΛΑ 30% 0,40 0.22 45%
ΚΕΡΑΣΙΑ 30% 1,35 1,00 26%
ΑΧΛΑΔΙΑ 30% 0,60 0,30 50%
ΡΟΔΑΚΙΝΑ 30% 0,38 0,30 21%
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 30% 0,45 0,35 22%
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 30% 0,60 0,10 83%
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 30% 0,70 0,45 36%
ΒΕΡΙΚΟΚΑ 30% 0.90 0,60 33%
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ 30% 0,35 0,25 29%

 

Προηγούμενο άρθρο Αστέριος Βασιλάκος: Η δημοτική περίοδος τελειώνει … η εκτροπή συνεχίζεται
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού το Σάββατο 10/12