Ειδήσεις

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Παλαμά


Νέα αντιπλημμυρικά έργα δρομολογούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε περιοχές του Παλαμά. Πιο συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα υπογράφεται η σύμβαση έργου προϋπολογισμού 800.000 ευρώ στο οποίο  προβλέπονται εργασίες καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων, εκβαθύνσεις, κατασκευή αναχωμάτων, διάφορες χωματουργικές εργασίες, εκρίζωση δέντρων κλπ στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλαμά.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες δρομολογούμε για την περιοχή Παλαμά νέα αντιπλημμυρικά έργα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Επενδύουμε στην πρόληψη και ενισχύουμε την αντιπλημμυρική προστασία με σκοπό την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Παράλληλα τα έργα δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία και συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Οι εργασίες

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:

– Καθαρισμός κοίτης ποταμών από φερτά υλικά και μεταφορά αυτών

– Επιχώσεις ποταμών, όπου απαιτείται, ώστε να ομαλοποιηθεί η ροή

– Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων

– Εκρίζωση δέντρων – εκθαμνώσεις

– Κατασκευή αναχωμάτων όπου απαιτείται

– Κατασκευή λιθορριπής, όπου απαιτείται, για την προστασία κοίτης και πρανών

– Άρση καταπτώσεων γαιωδών πρανών

– Λοιπές χωματουργικές εργασίες

 

Προηγούμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην Καρδίτσα