Ειδήσεις

Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Καρδίτσας


Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, Συμφώνως δημοσιευμένης έρευνας και συμπερασμάτων αυτής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κλιματική αλλαγή, οι ολοένα και πιο ραγδαίες βροχοπτώσεις, η αποκοπή των ρεμάτων, οι πυρκαγιές και η έντονη αστικοποίηση αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες, οι οποίοι επιταχύνουν πλημμυρικά φαινόμενα και επαυξάνουν τις συνέπειες των καταστροφών που επιφέρονται εξ αυτών σε δεκάδες περιοχές της χώρας μας. Συνεπώς, δεδομένο θεωρείται η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρών το προσεχές χρονικό διάστημα. Βάσει διαβάθμισης επί δεδομένων τοπικών γεωφυσικών κριτηρίων, θεωρούνται ως δυνητικώς «κόκκινες» και ευάλωτες περιοχές αυτές, οι οποίες ως επί το πλείστον βρίσκονται κοντά σε χειμάρρους, ποτάμια και με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά σε αυτές εντάσσονται ο Έβρος, η Χαλκιδική, η Καρδίτσα, η Κεφαλληνία, το Άργος και το Ηράκλειο Κρήτης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε ποια είναι τα εκτελεσθέντα και ολοκληρωθέντα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Καρδίτσας κατά την τελευταία τριετία;
  2. Ποια είναι τα αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Καρδίτσας;
  3. Ποιες είναι οι αναληφθείσες δράσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από συστάσεώς του, για την Περιφέρεια Καρδίτσας, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν;

Σημεία της Απάντησης του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Χρ. Στυλιανίδη

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2542/ 07-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΔ046ΜΤΛΒ-92Λ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 3 Απριλίου 2020 και συνεχίστηκαν μέχρι και τις 6 Απριλίου 2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 05 Οκτωβρίου 2020, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1832/ 04-10-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΨΝ46ΝΠΙΘ-Η1Θ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 03 έως τις 06-04- 2020 και στις 18-09-2020. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 05 Απριλίου 2023.

Προσέτι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 3891/ 01-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΦ646ΜΤΛΒ-Ψ4Μ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Κοινοτήτων Πασχαλίτσας και Γεφυρίων της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων και των Κοινοτήτων Γραμματικού και Λεονταρίου της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 21 Μαΐου 2020 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 23 Νοεμβρίου 2020. Περαιτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6939/ 20-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ-2ΕΑ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός από τις Κοινότητες Πασχαλίτσας και Γεφυρίων της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων και τις Κοινοτήτες Γραμματικού και Λεονταρίου της Δημοτικής Ενότητας Ταμασίου, του Δήμου Σοφάδων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 18 Μαρτίου 2021, ενώ,

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1651/ 20-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΧΝ46ΝΠΙΘ-ΝΧ7) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 21 Μαΐου 2020 όπως και στις 18-09-2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 21 Μαρτίου 2023.

Επίσης, δυνάμει της υπ’ αριθ. 177196/ 28-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΦ4Ξ7ΛΡ-ΩΕΧ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 06 και 07-07-2020. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε για έξι (6) μήνες έως και 06-01-2021, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 268131/ 06-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΗΝ7ΛΡ-ΔΨ0) Απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις). Η εν λόγω κήρυξη ισχύει για έξι (6) μήνες έως και 06-01-2023.

Επιπρόσθετα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6924/ 20-09-2020 (ΑΔΑ: 690646ΜΤΛΒ- 4ΦΡ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός από τις Κοινότητες Μουζακίου, Ανθοχωρίου, Βατσουνίας, Αμυγδαλής, Πόρτης, Οξυάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής και Πευκόφυτου της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 και 19-09-2020 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 18 Μαρτίου 2021, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1652/ 20-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΒΧ46ΝΠΙΘ-ΜΟΕ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτός των Κοινοτήτων Μουζακίου, Ανθοχωρίου, Βατσουνίας, Αμυγδαλής, Πόρτης, Οξυάς, Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής και Πευκόφυτου της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 και 19-09-2020 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 21 Μαρτίου 2023.

 

Επιπλέον, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6918/ 20-09-2020/ (ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒ-ΥΧ5) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09- 2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 18 Μαρτίου 2021, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1653/ 20-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΖ846ΝΠΙΘ-3Α0) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09- 2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 21 Μαρτίου 2023.

Τέλος, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6921/ 20-09-2020 (ΑΔΑ: 94ΣΓ46ΜΤΛΒ-6Ξ2) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09- 2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 18 Μαρτίου 2021, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1654/ 20-09-2022 (ΑΔΑ: 900Ε46ΝΠΙΘ-ΟΥΞ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 21 Μαρτίου 2023.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών: Πληρωμές Κοροϊδία
Επόμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας