Ειδήσεις

Εξαιρετικά τιμητική διάκριση για το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας Καρδίτσας


Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότιτο Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας απονέμεται, μετά τη σχετική αξιολόγηση, στο Γυμνάσιο–Λυκειακές Τάξεις Μαγούλας Καρδίτσας για το έτος  2022 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+. Αυτή η εξαιρετικά τιμητική διάκριση αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου Erasmus+, δράσηΚΑ229, μετίτλο «DYNAMIC CITIZENS OF EUROPE», αποτέλεσμα της συνεργασίας των μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα τον τέως Δ/ντή κ. Χρήστο Μόρφο, τον νυν Δ/ντή κ. Χαλιμούρδα Κωνσταντίνο, τους/τις εκπαιδευτικούς Τασίκα Μαρία, Μπαταβάνη Ευθαλία, Ζάχου Αγγελική, ΠαπαμαργαρίτηΠριγκίτα-Μαρία, Παπαδημητρίου Αθανάσιο, Καραμπέκο Γεώργιο αλλά και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Δήμο Μουζακίου που ευρύτερα συνείσφεραν στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων και των πρακτικών του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Η θεματική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022είναι: «Learningtogetherwithcreativityandsustainability” («Μαθαίνοντας μαζί και συμπεριληπτικά με δημιουργικότητα και βιωσιμότητα») και οι στόχοι του είναι:

α)η αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων και προβολή του έργου τους

β)ο εντοπισμός και η προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης

γ)ηπροώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου

δ)η προώθηση της προστιθέμενης αξίας για τη Σχολική Εκπαίδευση από το πρόγραμμα Εrasmus+

Να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο – Λ.Τ. Μαγούλας Καρδίτσας επιλέχτηκε ανάμεσα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποίησανευρωπαϊκά σχέδια Erasmus+και βραβεύτηκε χάρη στην υψηλή βαθμολογία που απέσπασαν τα σχέδια μαθημάτων (lessonplans) και οι αντίστοιχες δράσεις (activities)αλλά και η συνολική διεξαγωγή και υλοποίηση του σχεδίου που ως στόχο είχετην ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και την ανάπτυξη της γνώσης, της προοπτικής και των ικανοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές κοινότητες.

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συγχωνεύσεις σχολείων στο Νομό Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Μια ευχάριστη έξοδος για τους Σοφαδίτες Μαγνησίας