Ειδήσεις

Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Μικροβιολογίας Ύδατος


To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Μικροβιολογίας Ύδατος» στοχεύει οι καταρτιζόμενοι να εκπαιδευτούν/καταρτιστούν στις νέες εργαστηριακές τεχνικές στον χώρο της μικροβιολογίας ύδατος ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να τις εφαρμόζουν.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες από τον χώρο του ελέγχου της ποιότητας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας που εργάζονται ή έχουν δικαίωμα εργασίας στα βιοαναλυτικά εργαστήρια (των ΔΕΥΑ, των Α.Ε.Ι. και των ιδιωτικών).
Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος φέρει ο κ. Άγγελος Παπαϊωάννου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Το τεχνικό άρδευσης στο Σταυρό Καρδίτσας καθαρίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας