Ειδήσεις

Φυσικό Αέριο – Μοχλός εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης για την Παραγωγική Δραστηριότητα


Σύνδεση Μονάδων ΣΗΘΥΑ στο Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται στην περιοχή της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εγκατάσταση και αξιοποίηση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)από υπερσύγχρονες θερμοκηπιακές μονάδες υδροπονικής καλλιέργειας, που συνδέονται στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν άλλες δύο νέες Συμβάσεις Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,για τη τροφοδοσία μονάδων Συμπαραγωγής συνολικής ισχύος2MWσε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στη περιοχή του Αλμυρού Μαγνησίας.Η πρώτη μονάδα αφορά την Εταιρεία με την επωνυμία «GEO Projects» με ετήσια κατανάλωση 1,8 εκατομμύρια Nm3φυσικού αερίου και η δεύτερη την «ΑΓΡΕΝ» με ετήσια κατανάλωση περίπου 1,9 εκατομμύρια Nm3. Οι 2 μονάδες που πρόκειται να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, έχουν ήδη λάβει Όρους Σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρισμού και αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης της Εταιρείας GEO Projects

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ήδη στο Νομό Καρδίτσας εδώ και ένα χρόνο λειτουργεί πρότυπη θερμοκηπιακή μονάδα με χρήση συμπαραγωγής ισχύος 4MW,που τροφοδοτείται από το ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με καταναλώσεις που αγγίζουν τα 6 εκατομμύρια Nm3 ετησίως.

Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, στο Υπερσύγχρονο Θερμοκήπιο Υδροπονικής Καλλιέργειας της εταιρείας «ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Εντός Απριλίου αναμένεται η ενεργοποίηση ακόμη δύο νέων μονάδων Συμπαραγωγής στο νομό Λαρίσης. Πρόκειται για την γνωστή βιομηχανία ζυμαρικών «Melissa» με ετήσια κατανάλωση 1,1 εκατομμύρια Nm3φυσικού αερίου και της θερμοκηπιακής μονάδας για την παραγωγή ντομάτας «AGRODER» με κατανάλωση που θα αγγίζει τα 2 εκατομμύρια Nm3 ετησίως.

Βιομηχανία ζυμαρικών «Melissa»

 

Θεσσαλία – Η Περιφέρεια της Ανάπτυξης

Δέκα (10) επιπλέον αιτήσεις για τη σύνδεση μονάδων ΣυμπαραγωγήςΗλεκτρισμού-Θερμότητας με το δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχουν υποβληθεί στη Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης -σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής- η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου. Οι νέες μονάδες Συμπαραγωγής θα συνδεθούν στο υφιστάμενο δίκτυο μέσης πίεσης Κοκκίνας – Αλμυρού (ΣΟΒΕΛ) μήκους περίπου 30 χλμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο δίκτυο της ΣΟΒΕΛ που για το έτος 2021 διένεμε συνολικά 5,7 εκατομμύρια Nm3, εκτιμάται ότι με τις εν δυνάμει συνδέσεις των νέων μονάδων Συμπαραγωγής, στο τέλος του 2024,θα διανέμει περί τα40-45 εκατομμύρια Nm3 φυσικού αερίου.Τα έργα σύνδεσης των μονάδων Συμπαραγωγής με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ενισχύουν αντίστοιχα την αποδοτικότητα του δικτύου Κοκκίνας – Αλμυρού,καθώς από 197.200Nm3 φυσικού αερίου / χιλιόμετρο δικτύου το 2021, ο δείκτης θα αυξηθεί σε 1.243.200Nm3 / χιλιόμετρο το 2024.

Για την διασφάλιση της επάρκειας των διανεμόμενων ποσοτήτων, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αιτήθηκε στον ΔΕΣΦΑ την αύξηση της ωριαίας δυναμικότητας του σταθμού μέτρησης και μείωσης στο Σημείο Εισόδου (CityGate)του Δικτύου Διανομήςστη θέση «Κοκκίνα» από τα 10.000 Nm3 φυσικού αερίου/ώρα σε 20.000 Nm3/ώρα.

 

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας:Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να ανταπεξέλθουνστις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης καιαξιοποιώντας τιςνέες τεχνολογίες συνεχίζουν σε τροχιά ανάπτυξης να αποτελούν καταλυτικό παράγοντα της εξαγωγικής δραστηριότητας.Ο εκσυγχρονισμός και η διαρκής ανάπτυξη στο σύνολο της Περιφέρειας βασίζονται στη δυναμική των ανθρώπων της,οι οποίοι οραματίζονται και καινοτομούν,όπως άλλωστε έχει εκφραστεί διαχρονικά μέσω του αρχαίου γνωμικού: «οφις έδηξεν Θετταλόν και αντί θανείν Θετταλός έθανεν οφις»

Προηγούμενο άρθρο Chumba Gambling establishment $80 Absolutely no Money Incentive Computer code
Επόμενο άρθρο 113 νέα θετικά κρούσματα Covid στην Καρδίτσα