Ειδήσεις

Για 15 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  29-11-2023,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολές  σχολικών μονάδων Δήμου Αργιθέας  για το σχολικό  έτος 2024-2025.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 13 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 14 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  και ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Σεισμών  «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Πλημμυρικών Φαινομένων  «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Χιονοπτώσεων και Παγετού «ΒΟΡΕΑΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός ΣταθμόςΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW στη θέση “Σπιτάκι” στις Τ.Κ. Καρυάς, Μεσοβουνίου, Πετροχωρίου & Κουμπουριανών του Δήμου Αργιθέας και στην Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 86/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.835,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου  «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ιστορικό-Εκκλησιαστικό &Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου  «ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  15ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Δημήτρης Παπούλιας στο Ράδιο Ηχόραμα: Να έχουμε ένα φορολογικό που θα μπορέσει να είναι στην πράξη εφαρμόσιμο και να αποδώσει
Επόμενο άρθρο Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επισκέφθηκε την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας