Ειδήσεις

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE


Σε νέο  ευρωπαϊκό πρόγραμμα  με στόχο την προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων οικοσυστημάτων συμμετέχει ως εταίρος η  Περιφέρεια Θεσσαλίας.   Πρόκειται για το πρόγραμμα Life Dream, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε, με  πιλοτικό πεδίο εφαρμογής για τη Θεσσαλία, την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για  δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στο κλίμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5.307.436,77 ευρώ,  η διάρκεια υλοποίησης του είναι 60 μήνες και στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν:  το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, η Ενάλια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο  ALDO MORO του Μπάρι, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική SRLS της Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο Politechnica Delle Marche της Ιταλίας, η Περιφέρεια Puglia της Ιταλίας, ο Ζωολογικός Σταθμός Anton Dohrn της Ιταλίας, η Εθνική Ομοσπονδία Αλιευτικών Επιχειρήσεων της Ιταλίας, ο Κρατικός Οργανισμός  Consejo Superior de Investigaciones Cientificas της Ισπανίας, ο Οργανισμός Παραγωγών Ψαριών  Αλμερίας της Ισπανίας και  το Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης.

Περιγραφή του έργου

Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα έως το 2030 προωθεί την ανάκτηση της βιοποικιλότητας των ευρωπαϊκών φυσικών οικοσυστημάτων μέσω της επέκτασης των δικτύων διατήρησης, της πρόληψης και της μείωσης των ανθρωπογενών επιπτώσεων και της αποκατάστασης της υποβαθμισμένης φυσικής κληρονομιάς. Οι θαλάσσιοι βαθείς ύφαλοι είναι οικολογικά σημαντικοί ενθικοί οικότοποι που δρουν ως καταβόθρες CO2 και προσελκύουν μια εξαιρετικά ποικιλόμορφη σχετική πανίδα. Οι πολλαπλές πιέσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θαλάσσιοι βαθείς ύφαλοι ( κλιματική αλλαγή, αλιεία και ρύπανση) καθιστούν πιο επιτακτική την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης τους. Τα θαλάσσια απορρίμματα μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση της υγείας των οικοτόπων, οδηγώντας στην απώλεια οικολογικών λειτουργιών. Μέσω μιας καινοτόμου, βιώσιμης προσέγγισης, το έργο LIFE DREAM στοχεύει στον μετριασμό της ανθρωπογενούς πίεσης στα βαθιά ευαίσθητα ενδιαιτήματα και στην προώθηση της προστασίας, της ανάκαμψης και της διατήρησής τους.

Η συμμετοχή των αλιέων και των ενδιαφερομένων μερών στις δραστηριότητες του LIFE DREAM αποσκοπεί στην ενίσχυση του αντίκτυπου του έργου και στην προώθηση της αλλαγής της κοινωνικής συμπεριφοράς. Ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ των στόχων του έργου είναι  η αντιστοίχιση της ανάκτησης με την ανακύκλωση των υλικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μετατρέποντας τα ανακτημένα θαλάσσια απορρίμματα, σε καύσιμα  δεύτερης  γενιάς που θα μειώσουν τις εκπομπές CO2.

Τα αποτελέσματα του LIFE DREAM θα αποτελέσουν τη βάση για την επέκταση του δικτύου Natura 2000 στα βάθη της Μεσογείου και για την αποκατάσταση των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων στα βάθη, παρέχοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποκατάσταση των θαλάσσιων βαθιών υφάλων και τα σχετικά κόστη και οφέλη.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «LIFE DREAM» πραγματοποιήθηκε στις 21-22/09/2022 στη Μπολόνια της Ιταλίας από τον συντονιστή του έργου, το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας (CNR-ISMAR). Κατά την εναρκτήρια συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά οι στόχοι του και το πεδίο εφαρμογής του. Η πιλοτική εφαρμογή του έργου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας  πραγματοποιείται  στην Αλόννησο, στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου  Βορείων Σποράδων.

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού την Πέμπτη 1/12
Επόμενο άρθρο ΑΔΕΔΥ Καρδίτσας: Στάση εργασίας 1 του Δεκέμβρη με αφορμή το νομοσχέδιο για την Υγεία