Ειδήσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ακολουθώντας την στρατηγική της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και στα πλαίσια της συνεργασίας που διατηρεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI). Ο στόχος του Ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε δανεισμό των νεοσύστατων και των υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων των οποίων  το επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.

Το ταμείο εγγυάται το 80% των δανείων παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στην τράπεζα να δίδει ευνοϊκότερους όρους, όπως μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αυτό που θα δίνονταν χωρίς την εγγύηση του Ταμείου και λήψη μειωμένων εξασφαλίσεων, παρέχοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και στον αναπτυξιακό νόμο περισσότερων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα ποσά των δανείων που δύναται να υπαχθούνστο Ταμείο ξεκινούν από € 50.000 έως € 10.000.000 και προκύπτουν από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού νόμου. Πιο συγκεκριμένα, καλύπτεται το μεσο-μακροπρόθεσμο δάνειο που αφορά μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής (διατηρώντας πάντα το 25% με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης χωρίς στοιχεία κρατικής ενίσχυσης)  και το βραχυπρόθεσμο δάνειοπου αφορά την επιχορήγηση.

Για τα μακροπρόθεσμα δάνεια δύναται να ληφθούν εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 40% του δανείου, ενώ η διάρκεια των δανείων είναι από  3 -10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια λαμβάνεται ως αποκλειστική εξασφάλιση η εκχώρηση της απαίτησης από την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και η διάρκεια τους  είναι από 1 – 5 έτη.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα  η επιχείρηση ακολουθεί τη γνωστή διαδικασία μέσω της  πλατφόρμας KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του δικτυακού  τόπου https://www.ependyseis.gr/  (ΠΣΚΕ) δηλώνοντας την  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα επισκέψεων Κώστα Τσιάρα
Επόμενο άρθρο Το Αγροτόσπιτο έφτασε στο FASHION CITY OUTLET και διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους!