Ειδήσεις

Ιανός: Κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών για την εξόφληση των δικαιούχων


Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την υπ’αριθμ.74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 απόφαση (ΦΕΚ 2670/τ.Β΄/23-06-2021), που αφορά στη διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων αγροτών και κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία «Ιανός».

Με βάση την ανωτέρω απόφαση,οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι κατέθεσαν φάκελο με δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Π.Ε. Καρδίτσας για αποζημίωση,προκειμένου να εξοφληθούν στο ποσοστό που καθόρισε το Υπουργείο Οικονομικών, είτε πήραν προκαταβολή είτε όχι, οφείλουν απαραιτήτως, εντός δύο μηνών, να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Υπεύθυνη δήλωσηότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλο φορέα για τις ζημιές της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4797/2021 ( μπορούν να την παραλαμβάνουν από την υπηρεσία).
  2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου,πρωτότυπο(εκδίδεται από το πρωτοδικείο της περιοχής ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς ΤΑΧΙS ή τα ΚΕΠ ).
  3. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και το πιστωτικό ίδρυμα.
  4. Αποδεικτικό δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 2020 (δήλωση ΟΣΔΕ).
  5. Αποδεικτικό καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς 2020 στον ΕΛΓΑ.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Καρδίτσας , Λ. Δημοκρατίας 46, στην Καρδίτσα και κατά τις ώρες 08:00- 13:00.

Υπενθυμίζεται ότι το τελικό ποσοστό αποζημίωσης καθορίστηκε στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς από τις επιτροπές.

Επομένως, όσοι έλαβαν προκαταβολή 20% θα εξοφληθούν στο υπόλοιπο ποσό (δηλαδή θα λάβουν επιπλέον35% της εκτιμηθείσας ζημιάς) ενώ όσοι δεν έλαβανπροκαταβολή θα λάβουν το 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας, στα τηλέφωνα 24413 55202,κ.Δημήτριο Κωστή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και 24413 55248,κ.Κωνσταντίνο Χόντο, αρμόδιο γεωπόνο της υπηρεσίας.

Προηγούμενο άρθρο Τα ταξικά σωματεία της Καρδίτσας στο πλευρό των αγροτών
Επόμενο άρθρο Έως και 43 βαθμούς Κελσίου θα φθάσει ο υδράργυρος στην Καρδίτσα