Ειδήσεις

Ιδιότητα του Πολίτη: Ο Ρόλος της Νεολαίας, Συμμετοχικός Προϋπολογισμός & Δημοκρατία


 Με αφορμή τη συνέχιση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, διερευνάται μια απάντηση για την υπέρβαση της κρίσης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οποία θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχικής δραστηριοποίησης των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων λήψης αποφάσεων ενός συγκεκριμένου κράτους.

Η αναζήτηση μιας δέουσας απάντησης για την υπέρβαση της κρίσης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της συμμετοχικής δραστηριοποίησης των διαφόρων κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων λήψης αποφάσεων του κράτους.

Η παρουσίαση «Ιδιότητα του Πολίτη: Ο Ρόλος της Νεολαίας, Δημοκρατική Συμμετοχή, Συμμετοχικός Προϋπολογισμός & Διαδικασίες» διοργανώνεται με στόχο την έναρξη ενός διαλόγου σχετικά με τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία αλλά και σε άλλες δομικές διαδικασίες της κοινωνίας, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή ατόμων από διάφορες κοινωνικές ομάδες και με διαφορετικούς ρόλους θα μας βοηθήσει να αποκομίσουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης και να συμπεράνουμε πώς αυτή επηρεάζεται σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας.

Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί το υλικό που αναπτύχθηκε για την ενημέρωση και την εμπλοκή εκπαιδευτών και εργαζομένων με τη νεολαία, ώστε να αποκτήσουν πιο στοχευμένη ενημέρωση για την προσέγγιση που προτείνουμε μέσω του προγράμματος καθώς και την πλατφόρμα με την οποία οι νέοι θα μπορούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία συμμετοχικού προϋπολογισμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα της ενεργού συμμετοχής των νέων με την κατάθεση των ιδεών τους και την ένταξη σε ομάδες για να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους ως project, μέσω του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων CERV και Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάθετε περισσότερα για το στόχο των έργων YUPAD και HEARD.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους/ες τους/ις συμμετέχοντες/ουσες.

Πληροφορίες συμμετοχής:

 

  • Είσοδος Ελεύθερη

 

  • Χώροςδιεξαγωγής: Future Learning LabτουJOISTInnovationPark

 

  • Περισσότερες πληροφορίες: Τ. (+30) 2410 234422

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα επισκέψεων Αριστοτέλη Σπάνια
Επόμενο άρθρο Συμμετοχή της μικτής χορωδίας Δήμου Σοφάδων στο 10ο διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ Ναυπάκτου