Ειδήσεις

Ημερίδα «Καινοτόμες εφαρμογές της έρευνας στα ψυχανθή στην υπηρεσία της σύγχρονης Γεωργίας»: Παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος Lens Breed της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Η Ημερίδα αφορά το ερευνητικό έργο «Lens Breed: Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά» και θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, στην Καρδίτσα, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 19:30. Περιλαμβάνει εισηγήσεις από μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη των ψυχανθών και από στελέχη του επιχειρηματικού χώρου με εμπειρία στην εμπορία και τις εξαγωγές ψυχανθών και οσπρίων.

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση και κατάλληλη διαχείριση του διαθέσιμου γενετικού υλικού τοπικών πληθυσμών φακής ως προς τα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του με τελικό στόχο την ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής με ποικιλιακή ταυτότητα.  Το συνεργατικό σχήμα του έργου αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ,  και τη σποροπαραγωγική επιχείρηση ALFASEEDS.

Το LENS BREED υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” της Παρέμβασης ΙΙ – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς,  η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-04633).

 

 

Για την αναλυτική παρουσίαση του έργου ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

www.lensbreed.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

AlfaSeeds Παραγωγή-Εμπορία Σπόρων

Επικοινωνία- Πληροφορίες:

W: www.alfa-seeds.gr

T : 2410-751401

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού φυγόποινου στους Σοφάδες
Επόμενο άρθρο Εορτή του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Αρσενίου του Καππαδόκου