Ειδήσεις

Ημερίδα – Workshop: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες


Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ/ΠΘ, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – ΕΚΤ,  σας προσκαλεί στην Ημερίδα – Workshop  «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνολογίας για Ώριμες Ερευνητικές Ομάδες, με στόχευση Υγεία – Φάρμακα – Διατροφή», που διοργανώνουν από κοινού τα Ιδρύματα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09:00-12:00 και 14:00-17:00 στο Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, στη Λάρισα – Αμφιθέατρο ΜΑ2.

Η ημερίδα αποτελείται από δύο σκέλη:

Το πρώτο σκέλος (09:00-14:00) θα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και απευθύνεται προς το σύνολο του ακαδημαϊκού, διδακτικού και φοιτητικού προσωπικού καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων / τεχνοβλαστών που έχει ιδρύσει ή πρόκειται να ιδρύσει το ΠΘ και αφορά στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΠΘ και η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,  συμβουλευτική για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες (Horizon Europe, EIT Health, EIT Food, ΕΔΚ, κ.α.), συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικών ή ερευνητικών συναντήσεων (διεθνή brokerage events), τεχνολογικές συνεργασίες και δικτύωση, και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το δεύτερο σκέλος (14:00- 17:00) αφορά «Workshop ανάλυσης αναγκών ώριμων ομάδων και εύρεσης εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης και τεχνολογικών συνεργασιών», το οποίο απευθύνεται σε πιο εστιασμένους πληθυσμούς ενδιαφέροντος, όπως ερευνητικές ομάδες με ώριμες τεχνολογικές λύσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και τεχνοβλαστούς, καθώς και σε ερευνητές που δεν έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρίας ή σε άλλο σχήμα αξιοποίησης, αλλά έχουν αποτελέσματα από εφαρμοσμένη έρευνα με δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Παράλληλα με την διοργάνωση αυτής της ημερίδας, η Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ σε συνεργασία με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και τις υπόλοιπες δομές καινοτομίας του ΠΘ, ξεκινά να παρέχει υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς το ΠΘ, όπως:

-τη δημιουργία εταιρικού προφίλ (επιχειρηματικού, τεχνολογικού ή και ερευνητικού) για την εύρεση συνεργατών στην πλατφόρμα του διεθνούς δικτύου Enterprise Europe Network,

-την παρουσίαση σε μεγαλύτερο βάθος των ερευνητικών προγραμμάτων και τον λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις ερευνητικές ομάδες του ΠΘ (π.χ. συγκεκριμένες προσκλήσεις  του Horizon Europe, ειδικότερα στο Clusters, Cascading grants calls, EIC κ.α.),

-την υπηρεσία διαγνωστικής ανάλυσης καινοτομικού και ψηφιακού δυναμικού (μόνο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις / τεχνοβλαστούς)

-την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για σπουδαστές και αποφοίτους επιστημών ζωής, υγείας, διατροφής και βιοτεχνολογίας

-την κατοχύρωση Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πατέντες, Σχέδια, ΠΥΧ, κλπ)

-υπηρεσίες υποστήριξης ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off)

-γραμμή υποστήριξης σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”, στο πλαίσιο της πράξης “Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5133275.

 

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού το Σάββατο 12/11
Επόμενο άρθρο Ολοκληρώνεται η νέα πεζογέφυρα στο Μουζάκι