Ειδήσεις

Κ. Αγοραστός: Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη με σύμμαχο τη φύση


Ξεκινά η  διαβούλευση για το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» με το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) που συνοπτικά αποτυπώνει τα δεδομένα σχεδιασμού του νέου Προγράμματος, το Στρατηγικό Στόχο του και τις προτεραιότητές του.

« Η  εποχή  χρειάζεται ταχύτητα, ρυθμό, αυτοματισμό ενεργειών και απλοποίηση.  Με εξωστρέφεια,  συνεργασίες και συνέργειες  προχωράμε στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου  της Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 ακολουθώντας την πολιτική φιλοσοφία της συλλογικής ηγεσίας, δηλαδή καλούνται να αποφασίσουν αυτοί που καλούνται και να  υλοποιήσουν» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η ζώσα πραγματικότητα δείχνει ότι τίποτα στο μέλλον δεν θα είναι  ίδιο, όπως το ξέραμε.  Οι  βεβαιότητες καταρρίπτονται καθημερινά. Αντιμετωπίζουμε συνεχείς, όλο και πιο απρόβλεπτες και έντονες κρίσεις.  Η κοινωνία έχει ξεφύγει από την φυσική της ισορροπία. Η εποχή είναι μεταβατική και αναθεωρητική.  Για αυτό και εμείς προσαρμοζόμαστε, με ενσυναίσθηση  στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων και  ακολουθούμε το δόγμα  build back better, δηλαδή έχουμε μια στρατηγική στόχευση ώστε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο μελλοντικούς κινδύνους. Όλες οι δράσεις που σχεδιάζουμε,  γίνονται με σύμμαχο τη φύση. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα. Και η  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της μετα – covid  εποχής.   Σύνθημά μας είναι «ο  καλύτερος τρόπος να πεις κάτι είναι να το κάνεις». Έχουμε στη διάθεση μας εργαλεία για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το νέο ΕΣΠΑ εξασφαλίζει σημαντικότερους πόρους στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», ύψους 554 εκατομμυρίων ευρώ  και ακόμα  περισσότερους πόρους για έργα και δράσεις από τα εθνικής εμβέλειας Προγράμματα, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης.  Όλοι μαζί, δημιουργούμε ένα πλέγμα ενεργειών  που στοχεύει σε συνθήκες ασφάλειας και ανάπτυξης για τους πολλούς. Τα έργα μας κινούν την Περιφέρεια Θεσσαλίας,  δίνουν πνοή στην οικονομία, προσφέρουν θέσεις εργασίας, μας πηγαίνουν όλους μαζί μπροστά» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Διαβούλευση ανοιχτή σε όλους

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή πολίτης, καλείται να συμμετέχει στη Διαβούλευση, μέσω ενός δομημένου ψηφιακού Ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε επί του Κειμένου Βασικών Αρχών, με τήρηση του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) ή και ανώνυμα για όσους το επιθυμούν.

Το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να αξιολογήσουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δράσεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» αλλά και να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις δικές τους προτάσεις σε σχέση με τις κατευθύνσεις και τις επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η επεξεργασία των απαντήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, συνδυαστικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατευθύνσεις της αρμόδιας ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ και Ε.Ε. ως προς την κατανομή δράσεων μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, θα επιτρέψει την οριστικοποίηση της διαμόρφωσης της αναπτυξιακής πολιτικής στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας στην περίοδο 2021-2027.

Το ερωτηματολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλες τις διαθέσιμες διευθύνσεις, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. και γνωστοποιείται με χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου :  https://forms.gle/NBpGnH3NzNkMvmbc6

Το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper)  βρίσκεται αναρτημένο στο: https://www.thessalia-espa.gr/etairiko-symfono-2021-2027/774-dzoxpso.html

Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027»

Το ΕΣΠΑ και το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» σχεδιάζεται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι διαδοχικές κρίσεις του χρέους και της πανδημίας covid-19, περιόρισαν το ΑΕΠ και την απασχόληση στη Θεσσαλία σε χαμηλά επίπεδα και δεν επέτρεψαν στις σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις της Πολιτικής Συνοχής να αφήσουν ένα πιο ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Σε μια σειρά από τομείς καταγράφεται πρόοδος, πολλά ωστόσο από τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας παραμένουν. Η νέα περίοδος ξεκινά με ευνοϊκές προοπτικές, καθώς η πανδημία φαίνεται να υποχωρεί και η οικονομία να εξέρχεται από την κρίση, μια θετική ατζέντα μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων προωθείται στην ΕΕ και η Χώρα διαθέτει σημαντικότατους πόρους στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής και του Ταμείου Ανάκαμψης. Το νέο αυτό περιβάλλον εξασφαλίζει σημαντικότερους πόρους στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», ύψους 554 εκ. € Δ.Δ. (τα 410 εκ.€ Δ.Δ. με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ και τα 144 εκ.€ Δ.Δ. με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ), ακόμα δε περισσότερους πόρους για έργα/δράσεις από τα εθνικής εμβέλειας Προγράμματα, το ΠΑΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Στρατηγική

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τη Θεσσαλία στην περίοδο 21-27 έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση του παραγωγικού συστήματος στο οποίο θα έχουν σημαντική θέση η ποιότητα, η διαφοροποίηση, η πιστοποίηση, το branding, η κλίμακα, οι συνέργειες, η εξωστρέφεια, η δικτύωση του τοπικού με το διεθνές και όπου το επιστημονικό κεφάλαιο και η κοινωνία της γνώσης θα αλληλοεπιδρούν με το παραγωγικό κεφάλαιο για καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα, στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το σύστημα αυτό αλληλεπιδρά με τις στρατηγικές προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος και μείωσης του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος, της ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της περαιτέρω βελτίωσης της συνδεσιμότητας των περιοχών, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και με τις αρχές της επικουρικότητας και της εδαφικότητας για την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας, τη βελτίωση της οικονομίας και της απασχόλησης. Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η άρση του αποκλεισμού ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων αποτελεί κύρια επίσης στόχευση, με εφαρμογή στοχευμένων δράσεων στήριξης και υποστήριξης απασχόλησης.

Η επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της Θεσσαλίας θα υποστηριχθεί με τον κατάλληλο συνδυασμό των δράσεων και πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος  Θεσσαλίας, των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Ως Στρατηγικός Στόχος στο Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» ορίζεται: «η ενίσχυση της καινοτομίας και εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος, η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με σύμμαχο τη φύση». Για την επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου προσδιορίζονται οι ακόλουθες Στρατηγικές προτεραιότητες :

–           Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου παραγωγικού συστήματος

–           Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η αντιμετώπιση συνεπειών κλιματικής αλλαγής

–           Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών υποδομών

–           Η ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών

–           Η περαιτέρω προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων

–           Η βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων

–           Η ενίσχυση της χωρικής συνοχής και της ενδογενούς ανάπτυξης

 

Προηγούμενο άρθρο Στην κορυφή των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ο Ε65
Επόμενο άρθρο Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε πλήρη ετοιμότητα, στο πλευρό της Πυροσβεστικής