Ειδήσεις

Κλινική εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Οι φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά το 4ο και 5ο έτος φοίτησής τους, στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (κατά τη διάρκεια των 4 αυτών εξαμήνων), εξασκούνται στην κλινική πράξη στις κλινικές του Τμήματος, το οποίο εδρεύει στην Καρδίτσα .

Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (2021-2022) η διοίκηση του Τμήματος αποφάσισε να προχωρήσει στην παραχώρηση μέρους της κλινικής εξάσκησης σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα αφορά το κομμάτι που αντιστοιχεί στα ζώα συντροφιάς και αυτό με την αιτιολογία του μικρού αριθμού περιστατικών από ζώα συντροφιάς που δέχεται η σχολή -λιγότερα από 1000 περιστατικά ετησίως- και που αναλογούν σε κάθε φοιτητή. Για το σκοπό αυτό, στις 7/7/2021 δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία καλούσε ιδιωτικές κλινικές ζώων συντροφιάς να κάνουν αίτηση, ώστε μετά από αξιολόγηση από τη Συνέλευση του Τμήματος να χριστούν ως “συνεργαζόμενα κέντρα εκπαίδευσης’’, τα οποία θα αναλάβουν τμήμα της κλινικής εξάσκησης.

Στη συνέχεια στις 16/9 οι 5ετεις φοιτητές ενημερώθηκαν από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ότι οι κλινικές αυτές που εγκρίθηκαν βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο και ότι θα πρέπει να δηλώσουν σε ποια από τις παραπάνω περιοχές επιθυμούν να μεταβούν για εκπαίδευση, με προθεσμία μέχρι τις 21/9 καθώς στις 4/10 ξεκινά η κλινική άσκηση. Στο ίδιο μήνυμα γίνεται επίσης αναφορά στην καθημερινή παρακολούθηση που υποχρεούνται οι φοιτητές στα εν λόγω “κέντρα εκπαίδευσης”, ακολουθώντας το πρόγραμμα λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών 6 ή 7 ημέρες εβδομαδιαία και με ύπαρξη εφημεριών. Εκπαίδευση δηλαδή εκτός του τόπου σπουδών τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα επιπρόσθετα οικονομικά βάρη που θα φορτωθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και προσφέροντας απλήρωτη 6 ή 7ημέρη εργασία σε ιδιωτικές κλινικές στα πλαίσια της παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της σχολής τους.

Το όλο ζήτημα που εκτυλίχθηκε εν μέσω καλοκαιριού ήταν λογικό να προκαλέσει την ανησυχία των φοιτητών, οι οποίοι ενημερώθηκαν με νέο μήνυμα ότι η εκπαίδευση στα ιδιωτικά κέντρα είναι ναι μεν απολύτως προαιρετική, τονίζοντας δε ότι τα περιστατικά που δέχονται οι κλινικές τους τμήματος είναι λίγα εν αντιθέσει με τα χιλιάδες που δέχονται τα ιδιωτικά κτηνιατρεία και επιπλέον ότι η δυνατότητα άσκησης σε αυτά έχει αναγνωριστεί από το πρυτανικό συμβούλιο του ιδρύματος και έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός,

  • Πως τοποθετείται απέναντι στην απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου να αναθέσει την προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε ιδιώτες, εντάσσοντας στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τη δυνατότητα να πραγματοποιείται μέρος της κλινικής εξάσκησης σε ιδιωτικές κλινικές, έστω και με προαιρετικό χαρακτήρα.

Και τι μέτρα θα λάβει ώστε:

  • Να μην ανατεθεί κανένα μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών σε ιδιώτες και η κλινική εξάσκηση να γίνει στις κλινικές του τμήματος στην Καρδίτσα, με αποκλειστική ευθύνη του ιδρύματος.
  • Οι υπηρεσίες που προσφέρει η σχολή στα ζώα συντροφιάς να παρέχονται  δωρεάν, για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική προσέλευση περιστατικών για την εκπαίδευση των φοιτητών.

 

Προηγούμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Μέχρι τη Δευτέρα οι αιτήσεις στις 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ΟΑΕΔ