Ειδήσεις

Λία Ρογγανάκη: Ο ιατρός που θα βρει την λύση


Η 19η Μαΐου, ανακηρύχτηκε από  το 2010 ως Παγκόσμια Ημέρα του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού. Η ημέρα αυτή είναι μια μοναδική  ευκαιρία να αναγνωρισθεί ο ρόλος και η προσφορά των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών στην Υγεία και τον Άνθρωπο.

Η Γενική Οικογενειακή Ιατρική είναι μια μοναδική ειδικότητα. Ο κεντρικός ρόλος της ειδικότητάς είναι η παροχή προσωπικής, ολοκληρωμένης και συνεχόμενης φροντίδας για όλους  τους ασθενείς.

Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός  είναι  ο Ιατρός που έχει ευρύτητα γνώσεων και είναι εκπαιδευμένος  στο να προσέρχονται σε αυτόν άνθρωποι με κάθε είδους συμπτώματα. Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων ο Οικογενειακός Ιατρός δίνει συμβουλές και θεραπεύει ο ίδιος τους ασθενείς του. Σε πιο περίπλοκα προβλήματα υγείας ο Οικογενειακός Ιατρός  βοηθά τους ασθενείς  να μην χαθούν  στον λαβύρινθο του συστήματος Υγείας και τους  παραπέμπει εκεί που χρειάζεται.

Όπως υποστήριζε  ο Πατέρας της Ιατρικής «Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος.» (Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.)

 

Ο Οικογενειακός  Ιατρός ασχολείται με τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους μέσα στο πλαίσιο των περιστάσεων της ζωής τους, και όχι με απρόσωπες παθολογίες ή “περιστατικά”. Το σημείο αναφοράς είναι ο ασθενής, με τις πεποιθήσεις, τους φόβους, τις προσδοκίες και τις ανάγκες του. Είναι σημαντικό ο ιατρός να καταλάβει το πως οι ασθενείς βλέπουν και αντιμετωπίζουν την ασθένειά τους. Κάθε επαφή ανάμεσα στους ασθενείς και στον Οικογενειακό τους Ιατρό συμβάλλει στη δημιουργία μιας προσωπικής σχέσης η οποία είναι αυτή καθεαυτή θεραπευτική.

Η Οικογενειακή Ιατρική αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα υγείας ενός ασθενή. Δεν περιορίζεται  στη διαχείριση μόνο μιας ασθένειας .Συνήθως  ο Οικογενειακός  Ιατρός θα πρέπει να διαχειρισθεί πολλαπλά προβλήματα καθώς ο ασθενής προσέρχεται  στο ιατρείο με αρκετά παράπονα ,ο αριθμός των οποίων αυξάνεται με την ηλικία.

Έτσι ένας  Γενικός Οικογενειακός  Ιατρός αντιμετωπίζει  και οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας των ασθενών του . Προάγει την υγεία μέσα από κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Αντιμετωπίζει ασθένειες οι οποίες εμφανίζονται σε πρώιμο στάδιο της εξέλιξής τους. Είναι  εκπαιδευμένος  να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας στις σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και υπαρξιακές διαστάσεις τους, ενώ   έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την υγεία της κοινότητας.

Οι Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί είναι εξειδικευμένοι ιατροί, που κατανοούν ότι η υγεία, η ασθένεια και η νόσος είναι προσωπικές εμπειρίες, και ο κύριος ρόλος τους είναι να ανακουφίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ασθενείς τους ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και το είδος της ασθένειας.

Όπως προκύπτει ο Γενικός ιατρός φέρνει στην Ελλάδα ένα θεσμό, ιδιαίτερα δοκιμασμένο για πολλά χρόνια στο εξωτερικό και μάλιστα τόσο χρήσιμο ώστε να μη μπορεί ο ασθενής να δει ιατρό άλλης ειδικότητας αν πρώτα δεν περάσει από τον Οικογενειακό του ιατρό. Πρόκειται για μία ειδικότητα Πρωτοβάθμιας φροντίδας, που η δουλειά του είναι να θεραπεύσει τον ασθενή χωρίς αυτός να κατευθυνθεί στο Νοσοκομείο ή εάν ξεφεύγει από τις δικές του δυνατότητες ,στοχευμένα να τον παραπέμψει στις κατάλληλες ειδικότητες.

Με μια φράση, είναι ο προσωπικός γιατρός σου που θα βρει την λύση!!

Γράφει η Αγλαΐα( Λία) Ρογγανάκη, Γενικός-Οικογενειακός Ιατρός, Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής  Ισότητας  των Φύλων,  Πρόεδρος  Κέντρου  Πρόληψης  Καρδίτσας

Προηγούμενο άρθρο Διαδικτυακό σεμινάριο από τον ΣΘΕΒ: Οι εργασιακές αλλαγές και το πλαίσιο των όρων αμοιβής & εργασίας
Επόμενο άρθρο Εμπαιγμός των κατοίκων της Κοιλάδας του Αχελώου για το Υδροηλεκτρικό Έργο Αυλακίου