Ειδήσεις

Λουκέτο σε 22 σχολεία του Νομού Καρδίτσας


Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 10130 Απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κας Βασιλικής Ζιάκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4939/21-9-2022, αναστέλλεται η λειτουργία 22 Δημοτικών Σχολείων και 48 Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2022-2023, λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού και λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

Η υπό στοιχεία 3916/23-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας με θέμα: «Εισήγηση για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων ΔΠΕ Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η υπ’ αρ. 8695/06-07-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα: «Εισήγηση αναστολής Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023».

H υπ’ αρ. 6815/18-7-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023».

Η υπ’ αρ. 4734/20-06-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και την ορθή επανάληψη της με θέμα: «Εισήγηση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων»

 

Τα σχολεία που αναστέλλονται στην Καρδίτσα

27ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

40ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας

Νηπιαγωγείο Ανθηρού

Νηπιαγωγείο Ανθοχωρίου

Νηπιαγωγείο Αργυρίου

Νηπιαγωγείο Βατσουνιάς

Νηπιαγωγείο Δρακότρυπας

Νηπιαγωγείο Καππαδοκικού

Νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης

Νηπιαγωγείο Μακρυχωρίου

Νηπιαγωγείο Μεσενικόλα

4ο Νηπιαγωγείο Παλαμά

Νηπιαγωγείο Σταυρού

Νηπιαγωγείο Φαναρίου

Νηπιαγωγείο Φίλιας

Δημοτικό Σχολείο Ανθοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Αργυρίου

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Μεσενικόλα

Δημοτικό Σχολείο Πετρωτού

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Παλαμά

Δημοτικό Σχολείο Φαναρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
Επόμενο άρθρο ΑΝΑΣΑ ΙΙ: 6.975 επιχειρήσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα