Ειδήσεις

Μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας


Συζητώντας κατά καιρούς διάφορα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, ως Λαϊκή Συσπείρωση, έχουμε αναδείξει τις μεγάλες και χρόνιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό σε διάφορες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ποτέ δεν συζητήθηκε ως θέμα ολοκληρωμένα σε δια ζώσης συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν υπάρχει σταθερή διεκδικητική δράση από την πλευρά της περιφερειακής αρχής για πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των κενών με βάση τον οργανισμό, αλλά και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.

Αντιθέτως η περιφερειακή αρχή εκχωρεί σε ιδιωτικές εταιρείες την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών και έργων (φύλαξη, καθαριότητα κτιρίων της περιφέρειας, έργα αποκαταστάσεων, συντήρησης, αποχιονισμού, κωνωποκτονία, δακοκτονία, κ.α) που θα έπρεπε να εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την ίδια ώρα που συνεχίζουν τα  προβλήματα λειτουργίας υπηρεσιών και εξυπηρέτησης του κόσμου.

Η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, ασχολείται περιστασιακά μ’ αυτό το ζήτημα, όταν δημιουργούνται αδιέξοδα σε κάποια υπηρεσία (π.χ. κτηνιατρική) παρακαλώντας την εκάστοτε κυβέρνηση να εγκρίνει μερικές θέσεις, έστω και συμβασιούχων ή στο πλαίσιο της κινητικότητας και το πρόβλημα να παραμένει.

Επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί για τις ελλείψεις και δεν έχει συζητήσει ολοκληρωμένα αυτό το θέμα τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια, ως Λαϊκή Συσπείρωση αναγκαστήκαμε να κάνουμε γραπτή ερώτηση για το ποια είναι η κατάσταση.

Στην γραπτή απάντηση που μας δόθηκε τον Μάρτιο του 2021, αναφέρονται τα εξής:

Ότι οι κενές θέσεις προσωπικού ήταν 225 άτομα (219 σε μόνιμο προσωπικό και 6 σε προσωπικό ΙΔΑΧ).

Οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν το 2020 ήταν 38, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ήταν 14 άτομα, ενώ από τις 38 αιτήσεις που εγκρίθηκαν μέσω κινητικότητας – μετατάξεων, ήρθαν τελικά μόλις 17 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  Διαφορά  -7 άτομα.

Αυτοί που αναμένεται να αποχωρήσουν το 2021 είναι 17 άτομα, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που αιτήθηκε η περιφέρεια είναι 8 άτομα.  Διαφορά  -9 άτομα.

Αυτοί που αναμένεται να αποχωρήσουν το 2022 είναι 24 άτομα, οι προσλήψεις που αιτήθηκε η περιφέρεια είναι 21 +11 από μετατάξεις, συνολικά 32. Διαφορά  +8 άτομα.

Αυτοί που αναμένεται να αποχωρήσουν το 2023 είναι 24 άτομα, οι προσλήψεις που αιτήθηκε η περιφέρεια είναι 13 + 11 από μετατάξεις, συνολικά 24 άτομα. Διαφορά 0.

Αυτοί που αναμένεται να αποχωρήσουν το 2024 είναι 24 άτομα, οι προσλήψεις που αιτήθηκε η περιφέρεια είναι 12 + 8 από μετατάξεις, συνολικά 20 άτομα. Διαφορά -4 άτομα

Αυτοί που αναμένεται να αποχωρήσουν το 2025 είναι 31 άτομα, οι προσλήψεις που αιτήθηκε η περιφέρεια είναι 16 + 12 από μετατάξεις, συνολικά 28 άτομα. Διαφορά -3 άτομα.

Συνολικά τον Μάρτη του 2021 υπήρχαν 225 κενά + 153 αναμενόμενες αποχωρήσεις μέχρι το 2025 =  -378 άτομα με βάση τον οργανισμό της περιφέρειας.

Αντίστοιχα οι αιτήσεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που ζητά η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας για την περίοδο μέχρι το 2025 είναι 62 και άλλες 42 για μετατάξεις μέσω της κινητικότητας. Συνολικά 104.

Αν υποθέσουμε ότι γίνονται δεκτά και υλοποιηθούν όλα τα αιτήματα της περιφερειακής αρχής θα έχουμε στο τέλος του 2025 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 274 κενά, δηλαδή +49 από ότι στο τέλος του 2020.

Με βάση όμως την εμπειρία των προηγούμενων ετών, γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση εγκρίνει πολύ λιγότερες από τις αιτούμενες προσλήψεις, ενώ από την μετάταξη δεν είναι εξασφαλισμένες σε καμία περίπτωση οι θέσεις που υπολογίζονται, έτσι αβίαστα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τα κενά θα είναι πολύ περισσότερα.

 

Η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας αντί να φέρει ολοκληρωμένα το ζήτημα των κενών, του προγραμματισμού των προσλήψεων και ένα σχεδιασμό διεκδίκησής τους, με την συναίνεση και των άλλων παρατάξεων, μέσα στο 2021 έφερε σε δια περιφοράς συνεδριάσεις και με κατεπείγοντα χαρακτήρα 2 φορές θέμα αίτηση πρόσληψης 70 θέσεων μόνιμου προσωπικού και άλλων 42 από μετατάξεις μέχρι και το 2025, δηλαδή κατά πολύ λιγότερο των κενών που υπάρχουν και θα δημιουργούνται στην πορεία αυτή.

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρεί ότι η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας έχει σοβαρές και χρόνιες ευθύνες για την μη διεκδίκηση της κάλυψης όλων των κενών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αφού ευθυγραμμίζεται ουσιαστικά με την αντιλαϊκή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και στο ζήτημα των προσλήψεων.

Με τη στάση που τηρεί εδώ και χρόνια, οδηγεί στη νομιμοποίηση, στη μονιμοποίηση και στη διόγκωση του προβλήματος των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό, στην εκχώρηση εργασιών και έργων της περιφέρειας σε ιδιωτικές εταιρείες.

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση, θεωρεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, πρέπει να συζητήσει διεξοδικά το θέμα και να αποφασίσει την διεκδίκηση σταθερά και με κάθε τρόπο από την σημερινή και όποια άλλη κυβέρνηση, την πρόσληψη υπαλλήλων με πλήρη και μόνιμη εργασία για την κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν και θα δημιουργηθούν στη συνέχεια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που υπηρετούν σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Την διακοπή της ανάθεσης σε ιδιωτικές εταιρίες της καθαριότητας και της φύλαξης των εγκαταστάσεων της περιφέρειας και την πρόσληψη από την περιφέρεια με μόνιμη και πλήρη εργασία κατά προτεραιότητα των εργολαβικών εργαζόμενων σ’ αυτές τις υπηρεσίες.

Την αναγκαία προμήθεια μέσων και  εξοπλισμού με την ταυτόχρονη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των σχετικών ειδικοτήτων για τους αποχιονισμούς, τις συντηρήσεις δρόμων, τους καθαρισμούς ρεμάτων, την εκτέλεση αρμοδιοτήτων πολιτικής προστασίας, κλπ.

Την δημιουργία Οργανικών Μονάδων (Τμημάτων) ενταγμένων στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στελεχωμένης με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό (επιστημονικό, εργατικό, κ.α.), οι οποίες θα σχεδιάζουν και θα υλοποιούν έγκαιρα όλο το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών.

Το ίδιο μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα έχει πλήρη απασχόληση, θα μπορεί να καλύπτει τους υπόλοιπους μήνες με προγράμματα εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων δημόσια κτίρια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία κλπ, προγράμματα, που και αυτά είναι απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τέλος προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζωοανθρωπονόσων που μεταδίδονται με ξενιστές και αφανίζουν ζωικό κεφάλαιο, δακοκτονίας κλπ.

 

Προηγούμενο άρθρο Εκσυγχρονίζοντας το Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Καραϊσκάκης
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού