Ειδήσεις

Μειωμένο το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλίας


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2020, και σημείωσε μείωση κατά 78% σε σύγκριση με το 2019 (από 806 χιλ. σε 176 χιλ.), την πρώτη χρονιά της πανδημίας, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 76% σε σύγκριση με το 2019 (από 355 εκατ. ευρώ σε 87 εκατ. ευρώ).

Σας παρουσιάζουμε τα κυριότερα σημεία της Έκθεσης.

 

Ξενοδοχειακό δυναμικό Ελλάδας ανά Περιφέρεια

Η Ελλάδα το 2020 διέθετε 10.065 ξενοδοχειακές μονάδες με 438.541 δωμάτια και 869.492 κλίνες. Οι Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου, της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής, που δέχονται και τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών, αντιπροσωπεύουν το 66% του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας (6.691 ξενοδοχειακές μονάδες). Στις επιμέρους κατηγορίες αστεριών παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στα 2* (36%) και 3* (28%) ξενοδοχεία και χαμηλή στα 5* (6%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες 4* (17%) και 1* (13%). Η εικόνα στα ξενοδοχειακά δωμάτια είναι πιο ισοκατανεμημένη, με εξαίρεση τα 1*. Συγκεκριμένα: 5* το 21%, 4* το 28%, 3* το 23%, 2* το 22% και 1* μόλις το 6%. Παρόμοια εικόνα και στις κλίνες 5* το 22%, 4* το 28%, 3* το 23%, 2* το 21% και 1* το 6%. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι τα 5* παρόλο που αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% των ξενοδοχειακών μονάδων εντούτοις κατέχουν το 21% των δωματίων και το 22% των κλινών. Τέλος, οι Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (36%) και της Κρήτης (21%) έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό 5* ξενοδοχείων αντιπροσωπεύοντας το 57% του συνόλου.

 

Ξενοδοχειακό δυναμικό Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 2020 το 5% των μονάδων, το 3% των δωματίων και το 3% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 553 μονάδες με 14.798 δωμάτια και 29.315 κλίνες.

Στις επιμέρους κατηγορίες αστεριών, παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στα 2* (35%), 3* (25%), 4* (22%) και 1* (13%) ξενοδοχεία και χαμηλή στα 5* (5%). Η εικόνα στα ξενοδοχειακά δωμάτια είναι παρόμοια: 5* (10%), 4* (25%), 3* (27%), 2* (29%) και 1* (9%), όπως και στις κλίνες: 5* (10%), 4* (26%), 3* (26%), 2* (28%) και 1* (9%).

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι: • Η Ενότητα Σποράδων αντιπροσωπεύει το 37% των δωματίων της Περιφέρειας με 147 μονάδες, 5.523 δωμάτια και 10.938 κλίνες, • Η Ενότητα Μαγνησίας αντιπροσωπεύει το 31% των δωματίων της Περιφέρειας με 257 μονάδες, 4.560 δωμάτια και 9.124 κλίνες, • Η Ενότητα Τρικάλων διαθέτει το 16% του δυναμικού της Περιφέρειας με 75 μονάδες, 2.305 δωμάτια και 4.563 κλίνες, • Η Ενότητα Λάρισας αντιπροσωπεύει το 10% του δυναμικού της Περιφέρειας με 39 μονάδες, 1.469 δωμάτια και 2.796 κλίνες και • Η Ενότητα Καρδίτσας διαθέτει το 6% του δυναμικού με 35 μονάδες, 941 δωμάτια και 1.894 κλίνες.

Όσον αφορά την εξέλιξη των ξενοδοχειακών δωματίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2010-2020, παρατηρούμε αύξηση στα 5* (+32%), 4* (+29%) και 3* (+8%) και μείωση στα 2* (-25%) και 1* (-18%).

Η Ελλάδα το 2019 διέθετε 27.796 μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων με 187.210 δωμάτια και 435.039 κλίνες. Οι Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Θεσσαλίας αντιπροσώπευαν το 2019 το 74% του δυναμικού ενοικιαζόμενων δωματίων της χώρας (20.674 μονάδες). Το top-5 των Περιφερειών, με εξαίρεση την Θεσσαλία αντί για την Αττική, παραμένει ίδιο και για το δυναμικό των ενοικιαζόμενων δωματίων. Στις επιμέρους κατηγορίες κλειδιών παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στις μονάδες 2Κ (48%), 3Κ (27%) και 1Κ (20%) και χαμηλή στις μονάδες με 4Κ (5%). Η εικόνα στα δωμάτια δεν αλλάζει σημαντικά: 4Κ (7%), 3Κ (29%), 2Κ (47%) και 1Κ (17%) ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στις κλίνες: 4Κ (7%), 3Κ (30%), 2Κ (46%) και 1Κ (17%). Σε αντίθεση με το ξενοδοχειακό δυναμικό και τα 5* ξενοδοχεία, που αν και αποτελούν μόλις το 6% των μονάδων κατέχουν το 21% των δωματίων και το 22% των κλινών, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με 4Κ δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα δωμάτια και στις κλίνες

Την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μονάδες με 4Κ έχουν οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (40%), Ιονίων Νήσων (11%), Κρήτης (9%) και Ηπείρου (9%) αντιπροσωπεύοντας το 68% των μονάδων με 4Κ. Ενώ οι Περιφέρειες με την μεγαλύτερη συγκέντρωση στις μονάδες με 3 Κ είναι το Νότιο Αιγαίο (28%), η Κρήτη (16%), η Κεντρική Μακεδονία (13%) και τα Ιόνια Νησιά (11%) αντιπροσωπεύοντας το 68% των μονάδων με 3Κ. Αναφορικά με την κατανομή των δωματίων, αξιοσημείωτο είναι ότι οι Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης και της Θεσσαλίας αντιπροσωπεύουν το 2019 το 75% των δωματίων της χώρας. Παρόμοια είναι η εικόνα και για τις κλίνες στις επιμέρους Περιφέρειες.

 

Δυναμικό ενοικιαζόμενων δωματίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 2019 το 6% των μονάδων, το 6% των δωματίων και το 6% των κλινών της χώρας. Συνολικά διαθέτει 1.693 μονάδες με 10.939 δωμάτια και 25.380 κλίνες.

Στις επιμέρους κατηγορίες κλειδιών παρατηρούμε μεγάλη συγκέντρωση στις μονάδες με 2Κ (54%), 3Κ (22%) και 1Κ (21%) και χαμηλή στις μονάδες με 4Κ (3%). Η εικόνα στα δωμάτια δεν αλλάζει σημαντικά: 4Κ (4%), 3Κ (21%), 2Κ (56%) και 1Κ (20%) ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στις κλίνες: 4Κ (4%), 3Κ (22%), 2Κ (55%) και 1Κ (19%).

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι: • Η Ενότητα Μαγνησίας αντιπροσωπεύει το 78% του δυναμικού δωματίων της Περιφέρειας με 1.330 μονάδες, 8.505 δωμάτια και 20.037 κλίνες, • Η Ενότητα Λάρισας διαθέτει το 15% του δυναμικού της Περιφέρειας με 224 μονάδες, 1.604 δωμάτια και 3.410 κλίνες, • Η Ενότητα Τρικάλων αντιπροσωπεύει το 5% του δυναμικού της Περιφέρειας με 81 μονάδες, 514 δωμάτια και 1.211 κλίνες και • Η Ενότητα Καρδίτσας διαθέτει το 3% του δυναμικού με 58 μονάδες, 316 δωμάτια και 722 κλίνες

 

Δυναμικό τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 2018 το 4% των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων της χώρας, το 4% των δωματίων και το 4% των κλινών. Συνολικά διαθέτει 502 μονάδες με 648 δωμάτια και 3.531 κλίνες

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι: • Οι Σποράδες αντιπροσώπευαν το 63% του δυναμικού της Περιφέρειας με 335 μονάδες, 410 δωμάτια και 2.278 κλίνες, • Η υπόλοιπη Μαγνησία διαθέτει το 33% του δυναμικού της Περιφέρειας με 155 μονάδες, 216 δωμάτια και 1.164 κλίνες, • Η Ενότητα Τρικάλων αντιπροσώπευε το 1% του δυναμικού της Περιφέρειας με 3 μονάδες, 9 δωμάτια και 35 κλίνες, • Η Ενότητα Καρδίτσας διέθετε το 1% του δυναμικού με 3 μονάδες, 7 δωμάτια και 21 κλίνες και • Η Ενότητα Λάρισας αντιπροσώπευε το 1% του δυναμικού με 6 μονάδες, 6 δωμάτια και 33 κλίνες.

 

Δυναμικό κάμπινγκ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 2020 το 5% των μονάδων της χώρας, το 1% των οικίσκων και το 4% των θέσεων. Συνολικά διαθέτει 15 μονάδες με 9 οικίσκους και 1.026 θέσεις. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το 74% των θέσεων της Περιφέρειας είναι σε κάμπινγκ 2* ενώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφεται το μοναδικό 5* κάμπινγκ της χώρας.

Αναφορικά με τις επιμέρους Ενότητες, παρατηρούμε ότι: • Η Ενότητα Μαγνησίας αντιπροσωπεύει το 40% του δυναμικού των θέσεων της Περιφέρειας με 7 μονάδες, 0 οικίσκους και 413 θέσεις, • Η Ενότητα Λάρισας διαθέτει το 36% του δυναμικού της Περιφέρειας με 3 μονάδες, 0 οικίσκους και 368 θέσεις, • Η Ενότητα Τρικάλων διαθέτει το 17% του δυναμικού της Περιφέρειας με 4 μονάδες, 9 οικίσκους και 173 θέσεις και • Οι Σποράδες διαθέτουν το 7% του δυναμικού της Περιφέρειας με 1 μονάδα, 0 οικίσκους και 72 θέσεις.

 

Αφίξεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας την περίοδο 2015-2019 σημείωσε αύξηση αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα κατά +41% (από 815 χιλ. το 2015 σε 1,1 εκατ. το 2019). Οι αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία της Περιφέρειας σημείωσαν αύξηση κατά +62% (από 312 χιλ. το 2015 σε 504 χιλ. το 2019) ενώ των ημεδαπών αύξηση κατά +28% (από 503 χιλ. το 2015 σε 641 χιλ. το 2019). Επιμέρους, όλες οι Ενότητες κατέγραψαν θετική ποσοστιαία μεταβολή: Μαγνησία (+35%, από 248 χιλ. το 2015 σε 335 χιλ. το 2019), Τρίκαλα (+58%, από 278 χιλ. το 2015 σε 439 χιλ. το 2019), Σποράδες (+45%, από 107 χιλ. το 2015 σε 154 χιλ. το 2019), Λάρισα (+19%, από 109 χιλ. το 2015 σε 130 χιλ. το 2019) και Καρδίτσα (+22%, από 72 χιλ. το 2015 σε 88 χιλ. το 2019). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για το 2019 το μερίδιο των ημεδαπών σε όρους αφίξεων ήταν υψηλότερο των αλλοδαπών (56% έναντι 44%). Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσώπευε το 2020 το 5% των αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα, σημειώνοντας μείωση κατά -64% σε σύγκριση με το 2019 (από 1,1 εκατ. το 2019 σε 412 χιλ. το 2020). Οι αφίξεις αλλοδαπών σε ξενοδοχεία της Περιφέρειας σημείωσαν μείωση κατά -85% (από 504 χιλ. το 2019 σε 77 χιλ. το 2020) ενώ των ημεδαπών μείωση κατά -48% (από 641 χιλ. το 2019 σε 335 χιλ. το 2020). Επιμέρους, όλες οι Ενότητες κατέγραψαν αρνητική ποσοστιαία μεταβολή: Μαγνησία (-46%, από 335 χιλ. το 2019 σε 181 χιλ. το 2020), Τρίκαλα (-82%, από 439 χιλ. το 2019 σε 81 χιλ. το 2020), Σποράδες (-60%, από 154 χιλ. το 2019 σε 61 χιλ. το 2020), Λάρισα (-57%, από 130 χιλ. το 2019 σε 56 χιλ. το 2020) και Καρδίτσα (-62%, από 88 χιλ. το 2019 σε 34 χιλ. το 2020). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για το 2020 το μερίδιο των ημεδαπών σε όρους αφίξεων ήταν υψηλότερο των αλλοδαπών (81% έναντι 19%).

Αναφορικά με την ποσοστιαία κατανομή για το 2020, η Ενότητα Μαγνησίας (44%) καταγράφει το υψηλότερο μερίδιο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ακολουθούν τα Τρίκαλα (20%), οι Σποράδες (15%), η Λάρισα (13%) και η Καρδίτσα (8%).

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μαγνησίας κ. Χριστοδούλου στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
Επόμενο άρθρο Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις