Ειδήσεις

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Δυτική Θεσσαλία


Ξεκινά το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας, που οδηγεί σε δραστική μείωση της  ποσότητας των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, προϋπολογισμού ένταξης 28.385.206,70 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Είναι το πρώτο από τα τρία έργα που περιλαμβάνει ο  Περιφερειακός Σχεδιασμός  στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και ξεκινά η υλοποίηση του. Τα υπόλοιπα δυο έργα: η ΜΕΑ Π.Ε. Λάρισας που χρηματοδοτείται 100% από ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και η ΜΕΑ Π.Ε. Μαγνησίας που χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014- 2020 βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης. Κύριος και Φορέας Λειτουργίας της ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας είναι η Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.).

«Ξεκινά το επόμενο διάστημα ένα μεγάλο έργο που αποδεικνύει την αγάπη μας για το περιβάλλον. Με ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό, οδηγούμαστε σε ενέργειες που μας πάνε  όλους μαζί μπροστά, με στόχο να μην υπάρχει φυσικός πόρος που να σπαταλιέται ή να παραμένει αναξιοποίητος. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας «πράσινης» νέας γενιάς, η οποία προστατεύει το περιβάλλον και δημιουργεί, χρησιμοποιώντας εκείνο που παλαιότερα προκαλούσε πρόβλημα στο περιβάλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου και  τους Δημάρχους των  Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας:  Μετεώρων Θεόδωρο Αλέκο, Πύλης Κώστα Μαράβα, Φαρκαδόνας Σπύρο Αγναντή, Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο, Αργιθέας Ανδρέα Στεργίου, Μουζακίου Φάνη Στάθη, Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνο, Παλαμά Γιώργο Σακκελαρίου, Σοφάδων Θάνο Σκάρλο με  τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά  και φτάσαμε  σε αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα  μεγάλο δημόσιο έργο διαχείρισης απορριμμάτων χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη, έργο  με θετικό κοινωνικό και  περιβαλλοντικό αποτύπωμα,   που αφήνει πίσω του μέλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ), στη θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» του Δήμου Τρικκαίων, για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας, ήτοι των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων στο σύνολό τους.

Στη Μονάδα θα λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω κύριες παραγωγικές διαδικασίες:

 1. Γραμμή επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.
 2. Γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Η ΜΕΑ θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα/μονάδες επεξεργασίας:

 1. Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, ήτοι:

– Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

– Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

 1. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και χειροδιαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο) και λοιπών ανακτήσιμων υλικών.
 2. Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.
 3. Δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.
 4. Μονάδα Κομποστοποίησης και ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.
 5. Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων
 6. Μονάδα μετακομποστοποίησης και ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.
 7. Μονάδα Ραφιναρίσματος του κομπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κομπόστ τύπου Α΄) και από το προδιαλεγμένο οργανικό-πράσινα απόβλητα.
 8. Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.
 9. Μονάδα διαχείρισης βιοαερίου-συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

H συνολική ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ ανέρχεται σε 45.453 τον/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ και 13.752 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά (9.626,40 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά βιοαπόβλητα και 4.125,60 τον/έτος πράσινα).

 

Οφέλη

Με την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικής Θεσσαλίας επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με το εν ισχύ ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας σε  εφαρμογή των στόχων της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012, ενώ για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του Νέου Εθνικού Σχεδίου (ΕΣΔΑ) και τον υπό επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ λαμβάνεται μέριμνα να επιτευχθεί σε επόμενο στάδιο με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έργα.

Το έργο στοχεύει στη μείωση του, προς υγειονομική ταφή, ρεύματος απορριμμάτων και κατ’ επέκταση στην αύξηση της διάρκειας ζωής του χώρου διάθεσης που λειτουργεί ήδη στην περιοχή, την ανάκτηση υλικών που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο προώθησης της ανακύκλωσης.

Προηγούμενο άρθρο Γνωριμία με το Γραφείο Θεσσαλίας της Ελληνικής Εταιρίας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τη Λίμνη Κάρλα στο National Symposium