Ειδήσεις

Νέες δράσεις για την προώθηση της πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας


Η  Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε στη Λάρισα, την τοπική συνάντηση των φορέων που συμμετέχουν στο   ευρωπαϊκό πρόγραμμα  QUALIFY Interreg Europe  με στόχο την βελτίωση των πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  του αγροδιατροφικού τομέα.

Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της  διακρατικής συνάντησης που έλαβε χώρα στην περιοχή από τις 25 έως και τις 27 Οκτωβρίου 2021,  κατά τη διάρκεια της οποίας, οι ευρωπαίοι εταίροι επισκέφτηκαν πρότυπες επιχειρήσεις της περιοχής και συνομίλησαν με εκπροσώπους κλαδικών φορέων και επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν και αυτοί από την πλευρά τους όχι μόνο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει τόσο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέας για την προώθηση της αυθεντικότητας των προϊόντων αγροδιατροφής.

Σύμφωνα με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-Απασχόλησης-Εμπορίου  Αθανάσιο Μόρα: «Τα τοπικά, παραδοσιακά προϊόντα ή τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΟΠ και ΠΓΕ) αποτελούν τυπικό παράδειγμα της προσπάθειας για τη δημιουργία μιας ισχυρής τοπικής ταυτότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σημαίνοντα ρόλο στην εκπροσώπηση των θεσσαλικών αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεων, καθώς ανάμεσα στις λοιπές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει κατά καιρούς, συγκαταλέγεται και η συμμετοχή της στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (AREPO), μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάδειξης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.»

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι εισηγήσεις των εκπροσώπων του ΣΘΕΒ, του Δήμου Λαρισαίων και του Επιμελητηρίου Λάρισας, οι οποίοι από την πλευρά τους τόνισαν την ανάγκη να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση και στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας των Θεσσαλικών προϊόντων για την προώθηση με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο στις διεθνείς αγορές, μέσω της καταγραφής των επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Ταυτόχρονα, όπως παρουσιάστηκε  από τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2027 σχεδιάζονται νέες δράσεις τόσο για την προώθηση των τοπικών προϊόντων καθώς και την υποστήριξη παραγωγών και επιχειρήσεων για την πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

 

Προηγούμενο άρθρο 29 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας επισκέφτηκε ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ