Ειδήσεις

Ο Σύλλογος ΕΔΙΠ του ΠΘ σχετικά με την τοποθέτηση της 97ης Συνόδου των Πρυτάνεων


Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, Αξιότιμοι κυρία και κύριοι Αντιπρυτάνεις, Σε σχέση με το σημείο 13 του Δελτίου Τύπου της 97ης Συνόδου των Πρυτάνεων με τίτλο «Έλλειψη Διοικητικού Προσωπικού – Οργανισμοί Πανεπιστημίων» εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και καταγγέλλουμε την καθ’ υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας εισήγηση της Συνόδου που αφορά τη «συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ με διοικητικό έργο» με την αιτιολογία της «μεγάλης μείωσης προσωπικού στο τομέα των Διοικητικών Υπηρεσιών των ΑΕΙ»

Τα μέλη του κλάδου Ε.ΔΙ.Π, στη συντριπτική πλειονότητα διδάκτορες με διδακτική και ερευνητική εμπειρία ετών και με διεθνή αναγνώριση του έργου μας, επιτελούμε σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. ν. 2009/2011, ν. 4386/2016 και την αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιο -29/7/2016 με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2- καθώς και ν. 4485/2017) διακριτό, νευραλγικής σημασίας, εκπαιδευτικό-ερευνητικό έργο στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον των αμιγώς επιστημονικών καθηκόντων μας, ενδεικτικά συμμετέχουμε σε επιτροπές, διαγωνισμούς κλπ, επιτελώντας έργο διοίκησης κατ’ αναλογία με αυτό των μελών ΔΕΠ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν προβλέπεται η ανάθεση στον κλάδο μας καθηκόντων που υποστηρίζονται θεσμικά από το Διοικητικό Προσωπικό των ΑΕΙ (π.χ. γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, λειτουργία βιβλιοθηκών, κά).

Αν με τον όρο «συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων των ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ με διοικητικό έργο», εννοείτε γραμματειακή υποστήριξη, με δεδομένο ότι τα μέλη ΕΔΙΠ, ως μη Διοικητικό Προσωπικό, δεν μπορούν και δεν τα ενδιαφέρει να έχουν τη διοικητική εξέλιξη του Διοικητικού Προσωπικού και να γίνουν Προϊστάμενοι, Τμηματάρχες, Διευθυντές, ούτε να λάβουν αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση ή να αξιολογηθούν για το έργο αυτό, αλλά κυρίως λόγω αλλότριου αντικειμένου, είναι σίγουρο ότι θα αποτελούν αποκλειστικά βοηθητικό προσωπικό του γραμματειακού προσωπικού της Διοίκησης, τότε καταγγέλλουμε την εισήγηση της Συνόδου των Πρυτάνεων ως θεσμικό και ακαδημαϊκό ατόπημα.

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. αγωνιζόμαστε καθημερινά, μαζί με τους άλλους κλάδους εργαζομένων στα ΑΕΙ, για την εύρυθμη λειτουργία τους παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωσή τους. Πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αναβάθμισης και ανάπτυξης του δημόσιου Πανεπιστημίου πρώτιστο αίτημα της Συνόδου των Πρυτάνεων προς την Πολιτεία θα πρέπει να είναι η άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των ΑΕΙ και όχι η «διευθέτηση» του προβλήματος της υποστελέχωσης π.χ. των Διοικητικών Υπηρεσιών μέσω της αυθαίρετης ανάθεσης διοικητικών καθηκόντων σε άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους που στηρίζουν με το έργο τους την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επίσης, η πρόταση αυτή αντί να επιλύει τα προβλήματα του κλάδου που επανειλημμένα σας έχουμε αναδείξει (μισθολογική αδικία, μη πλήρης εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, κατάργηση δικαιώματος συμμετοχής στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων διοίκησης, έλλειψη δυνατότητας εξέλιξης), προσθέτει υπερβάλλουσα θεσμική πολυπλοκότητα και επιβαρύνει με επιπλέον αρμοδιότητες έναν κλάδο που ήδη προσφέρει σημαντικό έργο.

Σας καλούμε να ζητήσετε την απόσυρση της εν λόγω απόφασης ως μη συμβατής με τον ρόλο των μελών ΕΔΙΠ στον ακαδημαϊκό χώρο και από κοινού να επιδιώξουμε να μην συμπεριληφθεί μια τέτοια αλλαγή στον πολυαναμενόμενο νέο νόμο πλαίσιο.

 

Προηγούμενο άρθρο Για το κύμα καύσωνα διαρκείας ετοιμάζεται η Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Δήμος Σοφάδων: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων