Ειδήσεις

Ο Υφυπουργός κ. Χρ. Τριαντόπουλος στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού


Με αφορμή την ανακοίνωση της Α’ Φάσης δημοπράτησης του νέου κλειστού δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Ταυρωπού υποδέχτηκαν στα γραφεία του Οργανισμού τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστο Τριαντόπουλο.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν ηανάλυση των επιμέρους ζητημάτων της δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού»από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).Το νέο αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού αποτελεί το πρώτο υπό δημοπράτηση αρδευτικό έργο μέσω ΣΔΙΤ του προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0», το οποίο θα εξυπηρετεί συνολική έκταση 115.000 στρεμμάτων, αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, και θα αποτελείται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο), συνολικού μήκους 800 χιλιομέτρων.Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 128,75 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το νέο κλειστό υπό πίεση δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή, καθώς θα συμβάλει αφενός στη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και της γονιμότητας των εδαφών, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, όπως επιτάσσουν οι αρχές της αειφορίας. Σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου έργου είναι η ελαχιστοποίηση της απαίτησης για χρήση ενέργειας για την άρδευση, καθώς η απαιτούμενη πίεση εξασφαλίζεται από τη γεωμορφολογία της περιοχής σε συνδυασμό με τα σχεδιαστικά κριτήρια του έργου. Καινοτόμο στοιχείο του νέου δικτύου αποτελεί η χρήση νέων τεχνολογιών (IoT) στις υδροληψίες άρδευσης και γενικότερα στο σύστημα διαχείρισης του αρδευτικού νερού και χρονοπρογραμματισμού των αρδεύσεων.

Ο Υφυπουργόςπαρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρ. Τριαντόπουλος, επεσήμανε τις δράσεις της Κυβέρνησης για την αποκατάσταση της περιοχής, ως αποτέλεσμα των οποίων είναι η δημοπράτηση του κλειστού δικτύου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτό. Παράλληλα, τόνισε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την προώθηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος αρδευτικών έργων της τελευταίας 50ετίας.

Ο Προέδρος του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας, κ. Αθανάσιος Μαρκινός δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη, για τα χιλιάδες Μέλη-παραγωγούς του δικτύου μας. Αποτελεί το πρώτο έργο που προκηρύσσεται από τα 21 εγγειοβελτιωτικά έργα του Προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0», τα οποία η Ελληνική Κυβέρνηση προγραμμάτισε να κατασκευάσει τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας, ενώ παράλληλα συνδέεται με τη μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης της περιοχής μας από τις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου «Ιανός».Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να μην ξεχαστεί το γεγονός της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ενώπιον των φορέων της περιοχής για την κατά προτεραιότητα προώθηση του έργου του Ταυρωπού, και η συνέπειά του απέναντι σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλλαν και συμβάλλουν καθημερινά, καθώς και τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρ. Τριαντόπουλο για την καταλυτική του δράση στην προώθηση αυτού του έργου».

Προηγούμενο άρθρο Εκδήλωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Θεσσαλίας για τις Ημέρες Εράσμους
Επόμενο άρθρο Συνάντηση των εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι με τον δήμαρχο Μουζακίου