Ειδήσεις

Οδηγός φυτοπροστασίας για τα υπαίθρια πεπόνια


Αρκετοί είναι οι εχθροί των υπαίθριων πεπονιών αυτό το διάστημα. Ειδικότερα:

Ωϊδιο

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες: Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearu και Leveillula Taurica

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδίο στις πρώιµες καλλιέργειες µε πεπονιές στους Νοµούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας.

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα µικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λευκή εξάνθηση Αργότερα η εξάνθηση εµφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου.

Συνθήκες ανάπτυξης: Ο µύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειµάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές µολύνσεις. Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερµοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55- 75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την µετάδοσή του.

Καταπολέµηση: Ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα (ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασµού µετά 8-10 ηµέρες.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται ή εµφάνισή του τετράνυχου στις πρώιµες καλλιέργειες µε υπαίθριες πεπονιές στους νοµούς Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς.

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πεπονιάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Προηγούμενο άρθρο Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Φωτιά σε κουζίνα διαμερίσματος στην Καρδίτσα